روغن قالب پایه آب (امولسیون)

استفاده از روغن قالب مناسب بر روی قالب های فلزی وچوبی موجب می گردد تا علاوه بر عدم چسبندگی بتن به قالب، خروج هوا از کناره های قالب نیز به راحتی صورت پذیرد. روغن های قالب پایه آب را می بایست در نزدیکترین زمان به بتن ریزی در روی قالب اعمال نمود تا بتوان از حداکثر عملکرد آنها بهره برد.

شناسه محصول: M1104 دسته:

توضیحات

شرح و عملکرد

یک روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی آﻣﺎدهِ ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی است که موجب بهبود و تسهیل رهایش قالب از بتن می شود. این محصول ﻗﺒــﻞ از ﺑــﺘﻦ رﻳــﺰي بصورت یک لایه نازک، روي ﺳــﻄﻮح ﻗﺎﻟــﺐ ﭘوشش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ، ﺑـﺘﻦ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ، ﺻﺎفﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد، ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﺣﺒـﺎب­ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ بتن در معرض قالب را نیز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ­دهد. این محصول روغنی، با مواد شیمیایى موجود در سطح بتن واکنش می دهد و با ایجاد یک لایه نازک دافع آب و کاهش کشش سطحی در سطح قالب، مانع از چسبیدن بتن به قالب می شود و در نتیجه موجب تسهیل و تسریع بازکردن قالب بتن مى شود. همچنین از قالبهاى چوبى و فلزى محافظت می کند. ترکیبات مهار کننده خوردگی موجبات حفاظت قالب های فلزی را فراهم می کنند.

 

موارد کاربرد

 • اﺳﺘﻔﺎده در روي قالب های بتنی ﭼﻮبی، ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻ، ﻓـﻮﻻد و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

 

خواص و مزایا

 • فاقد آلودگی زیست محیطی
 • سطح بتنی تمیز و فاقد اثرات چربی و روغن
 • ایجاد سطح بتنی صاف و یکنواخت (اکسپوز)
 • سهولت اجرا
 • کاهش حباب در سطح بتن
 • محافظت از قالب بتن
 • صرفه اقتصادی

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • رﻧﮓ: شیری
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص:85/0 تا 87/0 ﮔﺮم در ﺳﺎﻧتی متر مکعب
 • ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮ: ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮ
 • PH: خنثی

 

میزان و نحوه مصرف

 • قالب بتن باید تمیز و عاری از بتن های خشک شده، گریس و آلاینده های دیگر باشد. بلافاصله بعد از باز کردن قالب باید سطح قالب را تمیز کرد.
 • قبل از استعمال، چند بار ظرف محتوی روغن قالب را تکان داده تا محلول یکنواخت شود.
 • با استفاده از قلم مو یا اسپری یک ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزك و یکنواخت، روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده و و روغن اضافی، از سطح قالب ﭘﺎك شود. پوشش ضخیم نتیجه خوبی در بر ندارد.
 • از ﭘﺎﺷﺶ اﺿﺎﻓﻲ روغن اجتناب شود.
 • به طور میانگین بسته به چگونگی سطح قالب مورد استفاده، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ از روغن قالب 30 ﺗـﺎ 35 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ قالب بتنی پوشش داده می شود.
 • بندی و شرایط نگهداری
 • این محصول در کیسه های 20 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.
 • در جای خشک نگهداری شود .
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا 18 ماه قابل نگهداری می باشد.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
0/5 (0 Reviews)
Call Now Buttonمشاوره و فروش