پرش به محتوا

رزین ویژه ترمیم

شرح و عملکرد

رزین ویژه ترمیم ، محتوی یک پلیمر امولسیونی است  که موجب افزایش قدرت چسبندگی اجزاء ملات ترمیم کننده می شود ، نفوذپذیری ملات ترمیم کننده را کاهش می دهد و سبب افزایش دوام و استحکام ملات ترمیم کننده و افزایش چسبندگی ملات ترمیمی به سطح بتن قدیمی  می شود . این محصول بر پایه یک  پليمر امولسیونی است  كه به راحتي در ملات پخش مي شود و مي تواند باعث افزايش چسبندگي اجزاي ملات ترمیم کننده به یکدیگر و در نتیجه افزایش استحکام ، دوام و انعطاف پذیری ملات ترمیم کننده می شود. همچنین حضور اجزای این پلیمر در ملات ترمیم کننده موجب بهبود خاصیت آببندی ملات ترمیم کننده می شود . پوشش دادن سطح تخریب شده با این رزین موجب افزایش چسبندگی ملات ترمیمی به سطح قدیمی تر می شود..

 

 

شناسه محصول: BPR405 دسته:

شرح و عملکرد

رزین ویژه ترمیم ، محتوی یک پلیمر امولسیونی است  که موجب افزایش قدرت چسبندگی اجزاء ملات ترمیم کننده می شود ، نفوذپذیری ملات ترمیم کننده را کاهش می دهد و سبب افزایش دوام و استحکام ملات ترمیم کننده و افزایش چسبندگی ملات ترمیمی به سطح بتن قدیمی  می شود . این محصول بر پایه یک  پليمر امولسیونی است  كه به راحتي در ملات پخش مي شود و مي تواند باعث افزايش چسبندگي اجزاي ملات ترمیم کننده به یکدیگر و در نتیجه افزایش استحکام ، دوام و انعطاف پذیری ملات ترمیم کننده می شود. همچنین حضور اجزای این پلیمر در ملات ترمیم کننده موجب بهبود خاصیت آببندی ملات ترمیم کننده می شود . پوشش دادن سطح تخریب شده با این رزین موجب افزایش چسبندگی ملات ترمیمی به سطح قدیمی تر می شود…

موارد کاربرد

 • بهبود آب بندی ملات ترمیم کننده
 • بهبود دوام ملات ترمیم کننده و ملات
 • پرایمر برای عملیات های بعدی
 • افزایش چسبندگی ملات ترمیمی به سطح بتن قدیمی
 • عمل آوری ملات ترمیم کننده ، بتن و انواع گروت

خواص و مزایا

 • افزایش چسبندگی ملات ترمیم کننده به لایه های بتن قدیمی
 • کاهش نفوذپذیری
 • بهبود آببندی ملات ترمیم کننده
 • افزایش انعطاف پذیری
 • جلوگیری از ترک خوردن
 • بهبود مقاومت در مقابل عوامل مهاجم محیطی
 • افزایش چسبندگی اجزای ملات ترمیم کننده به یکدیگر
 • افزایش مقاومت کششی وخمشی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی: مایع شیری رنگ
 • وزن مخصوص: (·C) 02 gr/cm3±1.04
 • 5±0.5 : PH
 • یون کلر: کمتر از حداقل مقدار مجاز در استاندارد

میزان و نحوه ی مصرف

 • رزین ویژه ترمیم کننده را باید با قسمتی از آب طرح اختلاط ،جایگزین نموده و به ملات ترمیم کننده، اضافه نمود.  این رزین در پایان عملیات اختلاط به ملات ترمیم کننده افزوده می شود و مخلوط شدن آن، باید تا کسب یک ملات ترمیم کننده یکنواخت و مطلوب ادامه یابد .قبل از اجرای ملات ترمیم کننده ، سطح مورد نظر باید توسط رزین ویژه ترمیم پوشش داده شود . برای این کار ابتدا بايد مقاطع مورد نظر از هر گونه آلودگی و سطوح سست زدوده شود ، سپس با استفاده از آب سطوح  اشباع شده، و در پایان، آب اضافی جمع آوری شود . رزین ویژه  را روی سطوح مورد نظر پوشش دهید .پس از تشکیل یک پوشش چسبناک ، ملات ترمیمی می تواند روی سطح آماده شده ، با کاردک یا ماله اجرا شود.
 • این رزین در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد استعمال نشود .
 • هر گونه تغییر در نحوه مصرف ، نوع کاربری ، شرایط استفاده و .. باید با هماهنگی با بخش فنی شرکت دنیای بتن پارسیان انجام شود .
 • از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود .
 • مقدار مصرف با محاسبه حجم مقطع ملات ترمیمی ریزی ودرنظر گرفتن وزن مخصوص ملات ترمیمی آماده می توان مقدار مصرف را مشخص نمود.
 • ﺣﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻛﻴـﺴﻪ 25 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ گروت ترمیم کننده و 4 ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﺪار 5/12 ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ ﻳـﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 5/12 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • هرگونه تغییر در مقدار یا شرایط مصرف می‌بایست با مشورت و تایید کارشناسان فنی این شرکت صورت پذیرد.
 • با توجه به دانسیته محصول و حجم محل ترمیم حدود ماده مصرفی را معین نمائید . دقت داشته باشید همواره مقدار ماده جهت مخلوط شدن و کاربری را با توجه به حجم تخریب و سرعت عملکرد گروه عملیاتی بردارید. به طور میانگین 3کیلو گرم از مخلوط ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دﻫـﻲ 1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ5/1 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

بسته بندی و نحوه ی نگهداری

 • در گالن های 20لیتری قابل عرضه می باشد.
 • دردمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان و در جای خشک نگهداری شود.
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا یک سال قابل نگهداری می باشد.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد .
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود .