ترمیم کننده بتن اپوکسی یا بتونه اپوکسی (PAIROX)

ترمیم کننده بتن اپوکسی را می توان در مقاوم سازی ها، قبل از اجرای لایه های مقاوم سازی کربن و شیشه استفاده نمود. به دلیل نیاز به سطح بسیار صاف و یکنواخت در زیر لایه های الیاف کربن و شیشه، ترمیم کننده های بتن اپوکسی از بهترین گزینه ها برای در ترمیم سطوح بتنی می باشد. در سیستم های کف سازی پایه اپوکسی نیز به عنوان لایه بعد از پرایمر و یا لایه آستری از بتونه اپوکسی استفاده می گردد. هدف اصلی استفاده از این محصول پر کردن خلل و فرج ریز بتن و تسریع خروج هوا از بستر بتنی، همچنین ایجاد سطح صاف و یکنواخت برای اعمال پوشش نهایی اپوکسی می باشد.

توضیحات

شرح و عملکرد

یک ترمیم کننده خمیری دوجزئی بر پایه اپوکسی است که به صورت دوجزئی بدون حلال عرضه می شود. این محصول ﺑﺮاي ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻤﻴـﺮ و ترمیم بتن در سطوح مختلف به کار می رود. این محصول دارای کارپذیری بالا، زمان کارپذیری مناسب، مقاومت زیاد در مقابل ضربات و تنش های وارده، بدون انقباض و کسب مقاومت های زودرسِ فشاری و خمشی زیاد می‌باشد. این محصول خمیری دو جزئی شامل رزین اپوکسی (جزء A) و سخت کننده خمیری (جزء B) است. واکنش شیمیایی رزین اپوکسی با سخت کننده های مناسب موجب سخت شدن و کسب مقاومت می شود. حضور پرکننده های معدنی موجود در اجزاء خمیری شکل، ویژگی های خاصی را برای این محصول تامین می نماید.

 

موارد کاربرد

 • ترمیم بتن در کلیه سطوح افقی و عمودی
 • ترمیم سطوح بتنی در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻛﺮﻣﻮي ﺑﺘﻨﻲ اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدي

 

خواص و مزایا

 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﺤﻴﻂ های ﻣﺮﻃﻮب
 • مقاومت زیاد در مقابل ضربات و تنش های وارده
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل به سطوح مختلف بدون نیاز به پرایمر
 • دارای کارپذیری مناسب و قابلیت پرداخت کاری
 • مقاومت شیمیایی زیاد در مقابل طیف وسیعی از مواد شیمیایی
 • استحکام و دوام فوق العاده
 • خمیری و فاقد ریزش
 • فاقد انقباض و بدون نیاز به حلال
 • سهولت و سرعت اجرا
 • کسب مقاومت‌های مکانیکی اولیه و نهایی بالا

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 • حالت فیزیکی: جزء A خمیر کرم رنگ و جزء B خمیر خاکستری روشن
 • رنگ مخلوط: ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
 • وزن مخصوص خمیر: 0/05 ± 1/85 گرم بر سانتی متر مکعب در 25 درجه سانتی گراد
 • نسبت اختلاط: A/ B = 2/1
 • مقاومت فشاری: یک روزه 80 مگاپاسکال، مقاومت سه روزه حداقل 100 مگاپاسکال

 

میزان و نحوه مصرف

 • سطوح مورد نظر جهت تزريق بايد خشک و عاري از هر گونه آلاینده ای از قبیل چربي، گرد و غبار، زنگ زدگي، مواد عمل آوری و ذرات سست و ناپايدار و …. باشد. با توجه به اینکه هر دو جزء سازنده محصول به صورت یک خمیر ویسکوز است، در دمای پایین محیط کمی سخت می شوند، لذا در شرایط دمایی پایین باید از چند ساعت قبل از اختلاط، این اجزاء در محیط گرم نگهداری شوند تا برای اختلاط نرم شوند. برای اختلاط ابتدا جزء A (رزین اپوکسی) را داخل يك ظرف ريخته و با استفاده از همزن برقي (دريل+پره) هم بزنید. سپس جزء B که خمیر سخت کننده است را به آن اضافه کنید و با دور کُند تا اختلاط کامل هم بزنید. بلافاصله پس از اختلاط، خمیر مورد نظر باید روی سطح مورد نظر اعمال شود.
 • ترمیم کننده اپوکسی مخلوط شده را ﺗﻮﺳﻂ کاردک یا ماله ﺑـﺎ اعمال اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر در محل مورد نظر وارد نموده و تسطیح نمایید.
 • از اضافه نمودن هر گونه مواد به محصول مورد نظر اجتناب شود. تمام مقاطع در تماس با ملات ترمیمی می­بایست سخت، مقاوم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و … باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات ملات ترمیمی را دارد زدوده شود. دقت شود اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺮﻳـﺪه ﺷـﺪه و دﻗـﺖ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺟـﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻴﺰ ﮔﻮﺷﻪ و ﻣﺮﺑﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ 10 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.
 • به طور میانگین 3 کیلوگرم از مخلوط ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶدﻫـﻲ 1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 1/5 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻔﺎﻳـــﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

اقدامات احتیاطی در هنگام مصرف

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد .
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.
مشاوره و فروش