اجرای کفسازی پلیمری

یکی از مسائل و مشکلات در زمینه اجرای کفسازی پروژه ها و اجرای کفپوش صنعتی، اتصال و یکپارچه کردن بتن قدیم (بتن سخت شده) و بتن جدید(بتن تازه) می باشد. در زمان اجرای پروژهای صنعتی، مسکونی، تجاری و اداری به موضوع کفسازی توجهی نمی گردد و سطح بتن دال معمولاً بدون ماله پروانه و با رواداری های زیاد اجرا می گردد.

توضیحات

یکی از مسائل و مشکلات در زمینه اجرای کفسازی پروژه ها و اجرای کفپوش صنعتی، اتصال و یکپارچه کردن بتن قدیم (بتن سخت شده) و بتن جدید(بتن تازه) می باشد. در زمان اجرای پروژهای صنعتی، مسکونی، تجاری و اداری به موضوع کفسازی توجهی نمی گردد و سطح بتن دال معمولاً بدون ماله پروانه و با رواداری های زیاد اجرا می گردد.

این رواداری ها دربرخی مناطق حتی به 10 سانتی متر نیز می رسد . اجرای لایه نهایی کفسازی که معمولاً بعد از مدتها از اجرای دال اصلی اجرا می گردد، مستلزم اتصال لایه کفسازی به بتن سخت شده زیرین  می باشد که نیازمند استفاده از بتن های خاص و ویژه به روشهای پلیمری می باشد.

این روشها اجرا تخصصی تر و با هزینه اجرای بیشتر به عنوان یکی از روشهای نوین در صنعت کفسازی به شمار می رود. ضخامت این لایه پلیمری حدود 2 تا 3 سانتیمتر می باشد.