اجرای کفسازی بیمارستانی و بهداشتی

این پوشش ها با ضخامت بین 1 تا  3 میلیمتر (شامل لایه پرایمر، لایه میانی و نهائی) بر روی سطح بتن اجرا می گردند، نکته قابل توجه در اجرای کفسازی ها رزینی، نیاز به بستر تقریبا مسطح با رواداری ارتفاعی بسیار کم می باشد تا بتوان کفسازی رزینی را بر روی آن اجرانمود.

توضیحات

ملاحظات بهداشتی (sanitary) و محیط زیستی در برخی اماکن مانند بیمارستان، محیط های آزمایشگاهی، کارخانه های تولید دارو، لابراتوارهای تولید تجهیزات پزشکی، امکان اجرای کفسازی های پایه سیمانی را ممکن نمی سازد. در اینگونه موارد پوشش های کفسازی پایه پلیمری یا رزینی در دستور کار قرار می گیرد.

این پوشش ها با ضخامت بین 1 تا  3 میلیمتر (شامل لایه پرایمر، لایه میانی و نهائی) بر روی سطح بتن اجرا می گردند، نکته قابل توجه در اجرای کفسازی ها رزینی، نیاز به بستر تقریبا مسطح با رواداری ارتفاعی بسیار کم می باشد تا بتوان کفسازی رزینی را بر روی آن اجرانمود.

در صورتیکه رواداری های سطحی بیش از میزان مورد نظر باشد ، در ابتدا می بایست با استفاده از ملات های خود تراز، سطح رامسطح نمود و سپس کفسازی رزینی را بر روی آن اجرانمود. اجرای کفسازی های اپوکسی در کنار دانش نیاز به تخصص و مهارت بسیار بالائی دارد که کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان از زمان طراحی کف تا زمان بهره برداری در کنار کارفرمایان محترم می باشند.