اجرای کفسازی باغ و ویلا

جلوه های بصری درفضاهای سبز ، باغ نماها ، آب نماها و برج باغ ها، اثر بخشی مهمی بر روی کیفیت ظاهر، درهنگام بهره برداری از باغ ویلاها را دارد.

توضیحات

بخش اعظم کارفرمایان درحوزه اجرای کفسازی های بتنی را کارفرمایان شخصی و املاکی مانند باغ، ویلا و برج باغ ها تشکیل می دهند. جلوه های بصری درفضاهای سبز ، باغ نماها ، آب نماها و برج باغ ها، اثر بخشی مهمی بر روی کیفیت ظاهر، درهنگام بهره برداری از باغ ویلاها را دارد.

بسته به شهر و منطقه جغرافیایی که سازه در آن احداث می گردد ، ضوابط و مشخصات فنی خاصی را می توان برای کفسازی درنظر گرفت. مناسب ترین گزینه برای کفسازی باغ و ویلاها بتن های منقش(طرح دار ، الگودار ، دکوراتیو ، استامپی) می باشد. اطلاعات فنی و مشخصات مورد نظر در مورد بتن های استامپی را می توان در آئین نامه ACI 310-13 مشاهده نمود. بسته به محل قرارگیری پروژه ، می توان از درزبندهای پلی اورتان در راستای زیبایی یا آب بندی کف استفاده نمود.