اجرای آب بندی چاله آسانسور

آب بندی چاله آسانسور که در پایین ترین طبقه‌ی ساختمان واقع شده به دلیل عملکرد و اهمیت خاص خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به خصوص زمانی که این چاله با طبقات زیرزمینی یا پارکینگ‌های زیر زمینی همپوشانی دارد، چاله آسانسور در اعماق چند متری زیر سطح زمین و نزدیک به آب‌های زیرزمینی خواهد بود و با در نظر گرفتن خصوصیات بتن، احتمال نفوذ آب به این مکان‌ها افزایش می‌یابد. علاوه بر این، وجود اجزاء مختلف وابسته به انرژی برق در این چاهک ضرورت آب‌بندی را دوچندان می کند.
معمولاً در مناطقی که سطح آب بالا باشد مانند نواحی ساحلی یا نزدیکی رودخانه‌ها یا آب‌های زیرزمینی، آب‌بندی چاله آسانسور چالش‌برانگیز می شود زیرا ایجاد این چاهک‌ها در چنین شرایطی بسیار دشوارتر است و هنگام حفاری آنها، آب به داخل محفظه وارد می‌شود و آن را پر می‌کند. بنابراین انجام عملیات آب‌بندی اجتناب‌ناپذیر است تا جلوی نشست چاله آسانسور و یا ساختمان را بگیریم.
نباید فراموش کرد که امکان نفوذ آب از دیواره‌های چاله نیز وجود دارد. همچنین ریسک افزایش سطح آب زیرزمینی و حتی نفوذ فاضلاب شهری به داخل چاله آسانسور نیز وجود دارد. به همین دلیل باید به آب‌بندی محیط اطراف و چاله آسانسور توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

توضیحات

شرح خدمت:
آب بندی فشار مثبت و آب بندی فشار منفی اصطلاحی است که برای دو دسته آب های درون سازه ای تعریف شده است، آب‌بندی فشار منفی و مثبت به تکنیک‌ها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که به وسیله آنها از نشت آب در محیط‌هایی با فشارهای مختلف (مثبت یا منفی) جلوگیری می‌شود. دسته‌بندی بین آب‌بندی در برابر فشار منفی و آب‌بندی در برابر فشار مثبت بسته به این که آیا فشار آب داخل ساختار از فشار آب خارجی بیشتر است یا کمتر، انجام می‌شود.
• آب‌بندی در برابر فشار منفی: وقتی که فشار آب داخل ساختار (مثلاً استخر) کمتر از فشار آب خارجی (اتمسفریک) است، از آب‌بندی در برابر فشار منفی یا آب‌بندی به روش “Negative Side Waterproofing” یا “Below-Grade Waterproofing” استفاده می‌شود. در این روش، هدف اصلی از آب‌بندی، جلوگیری از ورود آب از طریق سطح داخلی به ساختار است.
• آب‌بندی در برابر فشار مثبت: وقتی که فشار آب داخل ساختار (مثلاً استخر) بیشتر از فشار آب خارجی (اتمسفریک) است، از آب‌بندی در برابر فشار مثبت یا آب‌بندی به روش “Positive Side Waterproofing” استفاده می‌شود.
در مورد چاله آسانسور، فشار منفی وجود دارد و آب بندی در برابر فشار منفی اهمیت فراوانی دارد.

مراحل اجرای آب بندی فشار منفی:

1. انجام عملیات لقه گیری
2. زدودن آلودگی و چربی و گرد و غبار از روی سطوح کار
3. ترمیم سطوح آسیب دیده کار با استفاده از ترمیم کننده سیمانی نرمال
4. استفاده از آنی گیر بتن با استفاده از زودگیر بتن در صورت نفوذ آب
5. اجرای دو لایه نفوذگر کریستال ساز با استفاده از نفوذگر کریستال ساز پودری با استفاده از قلم مو، ماله و یا پاشش مواد
6. کیورینگ و آبدهی به مدت 7 الی 14 روز


مشاوره و فروش