اجرای آب بندی مخازن بتنی فشار منفی و مثبت

در ساخت و احداث انواع مخازن بتنی با کاربردهای متنوع از جمله مخازن آب شرب، تصفیه‌خانه‌ها و فاضلاب، توجه به طول عمر بتن اهمیت ویژه ای دارد. این سازه‌ها همواره با خطر نفوذ مواد شیمیایی خورنده و تحمل بار آب روبرو هستند. از این جهت، آب‌بندی بتن و افزایش عمر آن اهمیت بی‌نظیری دارد و اگر سازه‌ها دچار مشکلات نفوذ آب و خوردگی شوند، نتایج مطلوب به‌دست نخواهد آمد. بتن مورد استفاده در سازه‌های حاوی آب، با تحمل فرسایش ناشی از آلودگی‌های آب و خاک، اثرات زیست محیطیو تناوب چرخه انجماد و ذوب مواجه است. از این رو ضروری است که بتن مورد استفاده در این سازه‌ها نفوذ ناپذیر باشد و به‌راحتی قابل آب‌بندی باشد تا از نفوذ آب و سایر مواد جلوگیری شود. نفوذناپذیری بتن به عواملی چون نوع سیمان مورد استفاده، اندازه و شکل سنگدانه‌ها، استفاده از پوزولان‌ها، نسبت آب به سیمان، فرآیند پرداخت روی سطح ، وضعیت قرارگیری سنگدانه‌ها در هنگام ریخته شدن بتن و شرایط جوی و نوع آب مصرفی وابسته است. آب‌بندی مخازن به دو صورت فشار مثبت و فشار منفی انجام می‌شود. در صورتی که مخزن پر آب باشد و امکان تخلیه آن وجود نداشته باشد، آب‌بندی با استفاده از فشار منفی (آب‌بندی لایه بیرونی مخزن) انجام می‌شود. اما اگر مخزن خالی باشد، آب‌بندی با فشار مثبت از داخل اجرا می‌شود.

توضیحات

شرح خدمت:
آب بندی فشار مثبت و آب بندی فشار منفی اصطلاحی است که برای دو دسته آب های درون سازه ای تعریف شده است، آب‌بندی فشار منفی و مثبت به تکنیک‌ها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که به وسیله آنها از نشت آب در محیط‌هایی با فشارهای مختلف (مثبت یا منفی) جلوگیری می‌شود. دسته‌بندی بین آب‌بندی در برابر فشار منفی و آب‌بندی در برابر فشار مثبت بسته به این که آیا فشار آب داخل ساختار از فشار آب خارجی بیشتر است یا کمتر، انجام می‌شود.
• آب‌بندی در برابر فشار منفی: وقتی که فشار آب داخل ساختار (مثلاً استخر) کمتر از فشار آب خارجی (اتمسفریک) است، از آب‌بندی در برابر فشار منفی یا آب‌بندی به روش “Negative Side Waterproofing” یا “Below-Grade Waterproofing” استفاده می‌شود. در این روش، هدف اصلی از آب‌بندی، جلوگیری از ورود آب از طریق سطح داخلی به ساختار است.
• آب‌بندی در برابر فشار مثبت: وقتی که فشار آب داخل ساختار (مثلاً استخر) بیشتر از فشار آب خارجی (اتمسفریک) است، از آب‌بندی در برابر فشار مثبت یا آب‌بندی به روش “Positive Side Waterproofing” استفاده می‌شود.
در مورد مخازن بتنی، آب بندی در برابر فشار منفی و مثبت اهمیت فراوانی دارد.

مراحل اجرای آب بندی فشار منفی:

1. انجام عملیات لقه گیری
2. زدودن آلودگی و چربی و گرد و غبار از روی سطوح کار
3. ترمیم سطوح آسیب دیده کار با استفاده از ترمیم کننده سیمانی نرمال
4. استفاده از آنی گیر بتن با استفاده از زودگیر بتن در صورت نفوذ آب
5. اجرای دو لایه نفوذگر کریستال ساز با استفاده از نفوذگر کریستال ساز پودری با استفاده از قلم مو، ماله و یا پاشش مواد
6. کیورینگ و آبدهی به مدت 7 الی 14 روز

مراحل اجرای آب بندی فشار مثبت:

1. انجام عملیات لقه گیری
2. زدودن آلودگی و چربی و گرد و غبار از روی سطوح کار
3. ترمیم سطوح آسیب دیده کار با استفاده از ترمیم کننده سیمانی نرمال
4. اجرای پرایمر با استفاده از پرایمر بسترسازی برای سطح زیر کار
5. ماهیچه گیری زوایا و کنج ها با استفاده از پودر ماهیچه گیری
6. اجرای لایه اول پوشش آب بند دوجزئی الاستومری با استفاده از قلم مو، ماله و یا پاشش مواد
7. اجرای توری با استفاده از توری تکستایل در زوایا، کنج ها و مناطق حساس
8. اجرای لایه نهایی با استفاده از ماده پوشش آب بند دوجزئی الاستومری با استفاده از قلم مو، ماله و یا پاشش مواد


مشاوره و فروش