اجرای آب بندی دیوار حائل

یکی از دلایل ضرورت آب‌بندی دیوارهای حائل، وجود آب‌های زیرزمینی یا منابع آب در نزدیکی آنها است. در بعضی مواقع، این منابع آب ممکن است بالاتر از سطح دیوار یا زمین باشند و با وجود شیب زمین، به سمت دیوارهای حائل حرکت کنند. این آب‌ها می‌توانند به دیوارها نفوذ کرده و باعث مشکلاتی مانند نشتی شوند. یکی از راه‌هایی که می‌توان از نفوذ آب به داخل دیوارهای حائل جلوگیری کرد، آب‌بندی است. این کار به چندین روش انجام می‌شود. دیوار حائل دیواری است که به عنوان تکیه گاه سازه های دیگر، مانعی در برابر ریزش و یا به عنوان مانع در برابر حرکت خاک در دو سطح مختلف عمل می‌کند. از آنجا که این دیوارها همواره در تماس با آب‌های زیرزمینی قرار دارند، هر نوع آسیب در دیوارهای حائل می‌تواند باعث نشت و نفوذ آب شده و در نتیجه سبب تخریب آنها شود. بنابراین انجام آب‌بندی مناسب، به دلیل حساسیت بالای این ساختارها، بسیار مهم است.

توضیحات

شرح خدمت:
آب بندی فشار مثبت و آب بندی فشار منفی اصطلاحی است که برای دو دسته آب های درون سازه ای تعریف شده است، آب‌بندی فشار منفی و مثبت به تکنیک‌ها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که به وسیله آنها از نشت آب در محیط‌هایی با فشارهای مختلف (مثبت یا منفی) جلوگیری می‌شود. دسته‌بندی بین آب‌بندی در برابر فشار منفی و آب‌بندی در برابر فشار مثبت بسته به این که آیا فشار آب داخل ساختار از فشار آب خارجی بیشتر است یا کمتر، انجام می‌شود.
• آب‌بندی در برابر فشار منفی: وقتی که فشار آب داخل ساختار (مثلاً استخر) کمتر از فشار آب خارجی (اتمسفریک) است، از آب‌بندی در برابر فشار منفی یا آب‌بندی به روش “Negative Side Waterproofing” یا “Below-Grade Waterproofing” استفاده می‌شود. در این روش، هدف اصلی از آب‌بندی، جلوگیری از ورود آب از طریق سطح داخلی به ساختار است.
• آب‌بندی در برابر فشار مثبت: وقتی که فشار آب داخل ساختار (مثلاً استخر) بیشتر از فشار آب خارجی (اتمسفریک) است، از آب‌بندی در برابر فشار مثبت یا آب‌بندی به روش “Positive Side Waterproofing” استفاده می‌شود.
در مورد دیوارهای حائل، آب بندی در برابر فشار منفی و مثبت اهمیت فراوانی دارد.

مراحل اجرای آب بندی فشار منفی:

1. انجام عملیات لقه گیری
2. زدودن آلودگی و چربی و گرد و غبار از روی سطوح کار
3. ترمیم سطوح آسیب دیده کار با استفاده از ترمیم کننده سیمانی نرمال
4. استفاده از آنی گیر بتن با استفاده از زودگیر بتن در صورت نفوذ آب
5. اجرای دو لایه نفوذگر کریستال ساز با استفاده از نفوذگر کریستال ساز پودری با استفاده از قلم مو، ماله و یا پاشش مواد
6. کیورینگ و آبدهی به مدت 7 الی 14 روز

مراحل اجرای آب بندی فشار مثبت:

1. انجام عملیات لقه گیری
2. زدودن آلودگی و چربی و گرد و غبار از روی سطوح کار
3. ترمیم سطوح آسیب دیده کار با استفاده از ترمیم کننده سیمانی نرمال
4. اجرای پرایمر با استفاده از پرایمر بسترسازی برای سطح زیر کار
5. ماهیچه گیری زوایا و کنج ها با استفاده از پودر ماهیچه گیری
6. اجرای لایه اول پوشش آب بند دوجزئی الاستومری با استفاده از قلم مو، ماله و یا پاشش مواد
7. اجرای توری با استفاده از توری تکستایل در زوایا، کنج ها و مناطق حساس
8. اجرای لایه نهایی با استفاده از ماده پوشش آب بند دوجزئی الاستومری با استفاده از قلم مو، ماله و یا پاشش مواد


مشاوره و فروش