• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • گروت با مقاومت و روانی بالا

  • گروت های موادی ریز دانه با مقدار بالای مواد سیمانی و ریزدانه می باشند که در ترکیبات آنها برای جلوگیری ازتر ک از مواد منبسط شونده نیز استفاده می گردد . نسبت آب به مواد سیمانی کم در مواد گروت موجب می گردد تا مقاومت حداقل 50 مگا پاسکال وکارائی بالا برای جایگری در مقاطع با ضخامت کم به راحتی…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • گروت درشت دانه

  • بسته به ضخامت محلی که می بایست با گروت پر گردد می توان ابعاد دانه های سیلیسی موجود در گروت را افزایش یا کاهش داد. این تغییر، در سختی گروت نیز تغییراتی را ایجاد می نماید که در تهیه طرح در نظر گرفته می شود اندازه دانه های سیلیسی موجود در گروت را می توان تا 5 میلیمتر نیز افزایش…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • گروت منبسط شونده

  • ریز دانگی بالا، وجود مقادیر بالای مواد سیمانی و یا پوزولان ها در بتن باعث تمایل بالا به جمع شدگی در بتن می گردد تا از مواد جبران کننده جمع شدگی در گروت ها استفاده گردد تا علاوه بر خاصیت پر کنندگی، روانی مناسب ومقاومت بالا،جمع شدگی این مواد نیز به حداقل برسد.
  • اطلاعات بیشتر