• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ترمیم کنند بتن اپوکسی (بتونه اپوکسی)

  • ترمیم کننده بتن اپوکسی را می توان در مقاوم سازی ها قبل از اجرای لایه های مقاوم سازی کربن و شیشه استفاده نمود. به دلیل نیاز به سطح بسیار صاف و یکنواخت در زیر لایه های الیاف کربن و شیشه، ترمیم کننده های بتن اپوکسی از بهترین گزینه ها برای در ترمیم سطوح بتنی می باشد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • خمیر کاشت میلگرد

  • نیاز به افزایش ابعاد مقاطع سازه ای در بحث مقاوم سازی و یا خطاهای انسانی حین اجرا موجب می گردد تا میلگرد های تقویتی و اضافی در المان های بتنی جایگذاری گردد. نیاز به عمق کاشت میلگرد و عملکرد مناسب آنها با استفاده از خمیر کاشت میلگرد تامین می گردد این خمیر کاشت با ترکیبات خاص سیمانی و پلیمری، طول…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • گروت پایه اپوکسی 2 جزئی

  • در زیر سازه های صنعتی و با ارتعاش بالا می توان از گروت پایه اپوکسی دوجزئی استفاده نمود.گروت اپوکسی دو جزئی دارای یک جزخمیری غلیظ و یک جز مایع لزج می باشدکه با نسبت های معین با یکدیگرمخلوط می گردند و روانی مناسبی را برای گروت تامین می کنند.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • گروت پایه اپوکسی 3 جزئی

  • در سالنهای صنعتی و کارخانه هائی که در آن دستگاههای با فرکانس بالا و دارای ارتعاش های دینامیکی ، همچنین مقاومت در برابر مواد اسیدی نیاز می باشد، می بایست از گروت های اپوکسی استفاده نمود این گروت ها مقاومت بالاتر از 80 مگا پاسکال را به راحتی تامین می نمایند.
  • اطلاعات بیشتر