• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف شیشه

  • در پروژه های مقاوم سازی برای المان های سازه ای مهم مانند ستون و دیوار های برشی از الیاف کربن با گرماژ های مختلف استفاده می گردد. دور پیچی کامل الیاف کربن و تعداد لایه های مورد استفاده در الیاف کربن نقش مهمی در مقاوم سازی مناسب پروژه ایفا می نماید.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف کربن

  • خطاهای انسانی،طراحی و محاسباتی در مراحل اجرای یک پروژه اجرائی و یا در حین اجرای یک پروژه بهسازی لرزه ای ، استفاده از الیاف شیشه را برای مقاوم سازی اجتناب ناپذیر می سازد. در استفاده از الیاف شیشه به کار بردن عامل اتصال مناسب برای اتصال الیاف و بستر بتنی ازعوامل تاثیر گذار در اجرای موفقیت آمیز پروژه بهسازی لرزه…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ترمیم کنند بتن اپوکسی (بتونه اپوکسی)

  • ترمیم کننده بتن اپوکسی را می توان در مقاوم سازی ها قبل از اجرای لایه های مقاوم سازی کربن و شیشه استفاده نمود. به دلیل نیاز به سطح بسیار صاف و یکنواخت در زیر لایه های الیاف کربن و شیشه، ترمیم کننده های بتن اپوکسی از بهترین گزینه ها برای در ترمیم سطوح بتنی می باشد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • خمیر کاشت میلگرد

  • نیاز به افزایش ابعاد مقاطع سازه ای در بحث مقاوم سازی و یا خطاهای انسانی حین اجرا موجب می گردد تا میلگرد های تقویتی و اضافی در المان های بتنی جایگذاری گردد. نیاز به عمق کاشت میلگرد و عملکرد مناسب آنها با استفاده از خمیر کاشت میلگرد تامین می گردد این خمیر کاشت با ترکیبات خاص سیمانی و پلیمری، طول…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • رزین اپوکسی

  • یکی از کاربرد های رزین اپوکسی درمقاوم سازی و عامل اتصال سیستم های مقاوم ساز مانند الیاف شیشه و کربن به بدنه بتن بستر می باشد که برای کنترل کیفیت اتصال و چسبندگی نیز از آزمایشهای کنده شدگی استفاده می گردد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • رزین پلی استایرن

  • یکی از کاربرد های رزین پلی استایرن درمقاوم سازی و عامل اتصال سیستم های مقاوم ساز مانند الیاف شیشه و کربن به بدنه بتن بستر و استفاده در پوشش لوله های بتنی و فلزی با استفاده از الیاف GFRPمی باشد که برای کنترل کیفیت اتصال و چسبندگی نیز از آزمایشهای کنده شدگی استفاده می گردد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • گروت با مقاومت و روانی بالا

  • گروت های موادی ریز دانه با مقدار بالای مواد سیمانی و ریزدانه می باشند که در ترکیبات آنها برای جلوگیری ازتر ک از مواد منبسط شونده نیز استفاده می گردد . نسبت آب به مواد سیمانی کم در مواد گروت موجب می گردد تا مقاومت حداقل 50 مگا پاسکال وکارائی بالا برای جایگری در مقاطع با ضخامت کم به راحتی…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • گروت پایه اپوکسی 2 جزئی

  • در زیر سازه های صنعتی و با ارتعاش بالا می توان از گروت پایه اپوکسی دوجزئی استفاده نمود.گروت اپوکسی دو جزئی دارای یک جزخمیری غلیظ و یک جز مایع لزج می باشدکه با نسبت های معین با یکدیگرمخلوط می گردند و روانی مناسبی را برای گروت تامین می کنند.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • گروت پایه اپوکسی 3 جزئی

  • در سالنهای صنعتی و کارخانه هائی که در آن دستگاههای با فرکانس بالا و دارای ارتعاش های دینامیکی ، همچنین مقاومت در برابر مواد اسیدی نیاز می باشد، می بایست از گروت های اپوکسی استفاده نمود این گروت ها مقاومت بالاتر از 80 مگا پاسکال را به راحتی تامین می نمایند.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • گروت درشت دانه

  • بسته به ضخامت محلی که می بایست با گروت پر گردد می توان ابعاد دانه های سیلیسی موجود در گروت را افزایش یا کاهش داد. این تغییر، در سختی گروت نیز تغییراتی را ایجاد می نماید که در تهیه طرح در نظر گرفته می شود اندازه دانه های سیلیسی موجود در گروت را می توان تا 5 میلیمتر نیز افزایش…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • گروت منبسط شونده

  • ریز دانگی بالا، وجود مقادیر بالای مواد سیمانی و یا پوزولان ها در بتن باعث تمایل بالا به جمع شدگی در بتن می گردد تا از مواد جبران کننده جمع شدگی در گروت ها استفاده گردد تا علاوه بر خاصیت پر کنندگی، روانی مناسب ومقاومت بالا،جمع شدگی این مواد نیز به حداقل برسد.
  • اطلاعات بیشتر