یکی از مهمترین کاربردهای چسب بتن در پروژه‌های تعمیراتی است که افزایش چسبندگی بتن تازه به سطوح بتن اهمیت ویژه ای دارد. چسب بتن، باعث ایجاد اتصال محکم بین بتن تازه و بتن قدیمی می‌شود. یکی از مزایای استفاده از چسب بتن، جلوگیری از تراوش آب و جلوگیری از جدایی دانه‌های ریز و درشت بتن است. این خاصیت به ویژه در کاربردهای آب‌بندی بتن بسیار اهمیت دارد. در صورت آسیب دیدگی سطحی یا عمقی سازه‌های بتنی، چسب بتن به عنوان یک ماده ترمیم کننده بتن به کار می‌رود. استفاده از چسب بتن به عنوان ماده آب‌بندی در سازه‌هایی نظیر مخازن، استخرهای بتنی، کانال‌های آب، باندهای فرودگاه، سدها، پایه‌های پل‌ها و ستون‌ها بسیار مفید است.

محصولات و خدمات

مشاوره و فروش