امروزه در معماری مدرن، نمای بساری از سازه های مسکونی، تجاری و اداری با پایه سیمانی اجرا می گردد. این موضوع در ویلاهای ساحلی و بناهای سنتی بیشتر به چشم می خورد. به دلیل ماهیت سیمانی این نماها، آسیب پذیری در برابر نفوذ یونهای مهاجم، املاح و نمک ها وجود دارد که می توان آن ها را با استفاده از پوشش های محافظ، آب بندی نمود و نفوذپذیری آنها را کاهش داد تا علاوه بر حفظ زیبایی سطحی، از دوام و طول عمر بیشتری برخوردار باشند.

محصولات و خدمات

مشاوره و فروش