نوارهای آب بند یا واتراستاپ، محصولاتی از جنس پلاستیک یا PVC می باشند که جهت آب بندی و جلوگیری از ورود آب در سازه های بتنی و در مناطقی که بتن ریزی قسمت های مختلف سازه بتنی در روزهای مختلف انجام می گیرد، استفاده می شود. این نوارها به صورت های مختلف در بتن قرار داده می شوند و پس از بتن ریزی، بخشی از آن بیرون از بتن باقی می ماند و بعد از بتن ریزی لایه بعدی مانند یک لایه مقاوم غیرقابل نفوذ آب و یا مایعات عمل می نماید. واتراستاپ ها با اشکال هندسی متفاوت، عرض و ضخامت های گوناگون دارای مقاومت فشاری و ازدیاد طول های مختلف هستند که هر یک کاربرد خاص خود را دارند.

محصولات و خدمات

مشاوره و فروش