• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • پرایمر پلی یورتان

  • محصولPUMER، پرایمری بر پایه پلی یورتان می باشد. این محصول دارای حلال بوده و به همین دلیل قدرت نفوذ بالایی دارد و در هنگام استفاده روی سطوح بتنی با خلل و فرج زیاد بایستی به مساله حبس حلال توجه شود.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • رزین پلی یورتان

  • در برخی سیستم های کفسازی که قابلیت انعطاف و شکننده نبودن سیستم کفسازی، همچنین مقاومت در برابر اشعه ماورابنفش خورشید و تهاجم مواد اسیدی مورد نیاز می باشد می توان از RESITANبه عنوان گزینه اصلی استفاده نمود.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • هاردنر پلی یورتان

  • PU-THOUGH یک محصول دو جزئی بر پایه پلی ایزوسیانات آلیفاتیک می باشد که به عنوان جز سخت کننده در سیستم های پوششی زودسخت شونده به کار می رود.
  • اطلاعات بیشتر