• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • پودر ضد سایش استامپی

  • کفسازی های استامپی به طور عموم برای محوطه پارک ها و فضاهای بازآموزشی و تجاری استفاده می گردد با استفاده از پودر های ضد سایش استامپی (STADENSE)امکان اعمال و تهیه هر نوع طرح خاص بر روی سطح بتن وجود دارد. این محصول از ریزدانه های سخت معدنی، سیمان مخصوص و رنگدانه تشکیل شده است.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • رها ساز قالب

  • برای ایجاد نقوش و رنگ های متنوع، همچنین امکان رها سازی آسانتر الگو های نقش در بتن های استامپی از رها ساز قالب یا RELEASERاستفاده می گردد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • سیلر اپوکسی

  • سیلر  اپوکسی SEALOX یک پوشش دوجزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید بوده که جهت افزایش چسبندگی لایه های بعدی (بر روی انواع سطوح) بکار برده می شود.
  • اطلاعات بیشتر