• اجرای کفسازی محوطه ( فضای باز ، حیاط )
    • اجرای کفسازی محوطه ( فضای باز ، حیاط )
    • اجرای کفسازی محوطه ( فضای باز ، حیاط )

    • یکی از المان های طراحی معماری در طراحی منظر، کفسازی می باشد که اکثراً می توان از کفسازهای الگودار ( منقش ) یا بتن استامپی استفاده نمود. در کنار الگوی منقش، از روشهای بتن سخت و یا پودرهای پاششی با رنگ ها ، اندازه دانه ها و طرحهای مختلف می توان استفاده نمود.
    • اطلاعات بیشتر
  • طرح اختلاط رویه بتن الیافی