• اجرای کفسازی برای سازه با محدودیت ارتفاع
  • اجرای کفسازی پلیمری
    • اجرای کفسازی پلیمری
    • اجرای کفسازی پلیمری

    • یکی از مسائل و مشکلات در زمینه اجرای کفسازی پروژه ها و اجرای کفپوش صنعتی، اتصال و یکپارچه کردن بتن قدیم (بتن سخت شده) و بتن جدید(بتن تازه) می باشد. در زمان اجرای پروژهای صنعتی، مسکونی، تجاری و اداری به موضوع کفسازی توجهی نمی گردد و سطح بتن دال معمولاً بدون ماله پروانه و با رواداری های زیاد اجرا می…
    • اطلاعات بیشتر
  • اجرای کفسازی دال های بتنی غیر هم سطح