• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ترمیم کننده آرایشی (کازمتیک)

  • آسیب های سطحی بتن مانند خلل و فرج و سورخ شدگی ها (PIN HOLE AND MOCK ) در سطوح بتنی نمایان یا اکسپوزبیشتر موجب حساسیت دست اندرکاران پروژه می گردد ترمیم کننده بتن آرایشی با بافت ریزدانه خود و وجود ترکیبات پلیمری در داخل آن، به ترمیم بتن و بافت آن کمک بسیاری می نمایند.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ترمیم کننده سیمانی الیاف دار

  • استفاده از الیاف در بحث ترمیم علی الخصوص الیاف پلی پروپیلن موجب می گردد تا مکانیسم های جمع شدگی و خزش به حداقل برسدو بالطبع ترک های ریز سطحی بر روی بتن نیز (در صورت عمل آوری مناسب بتن) کمینه گردد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ترمیم کننده سیمانی نرمال

  • سطح و ظاهربتن به دلایلی مانند عدم استفاده از قالب مناسب،چسبندگی قالب به بتن، عدم ارائه طرح اختلاط مناسب، آب انداختگی بتن و مسائل اجرائی میتواند دجار آسیب های سطحی گردد که می بایست ترمیم گردد. بحث ترمیم در مواردی که بتن در مناطق خشن و با وجود یون های کلراید و سولفات و آسیب های محیطی قرار دارد، از…
  • اطلاعات بیشتر