• تصویر Placeholder
    • تصویر Placeholder
    • ترمیم کنند بتن اپوکسی (بتونه اپوکسی)

    • ترمیم کننده بتن اپوکسی را می توان در مقاوم سازی ها قبل از اجرای لایه های مقاوم سازی کربن و شیشه استفاده نمود. به دلیل نیاز به سطح بسیار صاف و یکنواخت در زیر لایه های الیاف کربن و شیشه، ترمیم کننده های بتن اپوکسی از بهترین گزینه ها برای در ترمیم سطوح بتنی می باشد.
    • اطلاعات بیشتر