الیاف فولادی به عنوان تقویت کننده‌های فلزی در بتن مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به ویژگی‌های مختلفی که دارند، می‌توانند به بهبود عملکرد و خصوصیات بتن کمک کنند. برخی از اثرات مفید الیاف فولادی در بتن عبارتند از:
افزایش مقاومت کششی: الیاف فولادی باعث افزایش مقاومت کششی بتن می‌شوند. این امر می‌تواند مخصوصاً در مواقعی که بتن تحت تنش کششی قرار می‌گیرد، مانند سازه‌های مسلح یا پل‌ها، اثربخش باشد.
بهبود مقاومت خمشی بتن: الیاف فولادی باعث افزایش مقاومت خمشی بتن می‌شوند. این به افزایش توانایی بتن در مقابل انعطاف و تغییر شکلات تحت تنش خمشی کمک می‌کند.
سازوکار ترکیبی و مهار ترک: الیاف فولادی باعث توزیع مجدد تنش در بتن می‌شوند که این امر به تاخیر انتشار ترک و افزایش دوام بتن کمک می‌کند.
افزایش شکل‌پذیری بتن: الیاف فولادی باعث افزایش شکل‌پذیری بتن در مقابل بارهای دینامیکی و تغییر شکل تحت تنش می‌شوند.
بهبود دوام بتن: با توزیع تنش‌ها و کمک به جلوگیری از ترک خوردگی، الیاف فولادی به بهبود دوام بتن کمک می‌کنند.
استفاده از الیاف فولادی در بتن مسلح با توجه به مزایای ذکر شده می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای بهبود عملکرد سازه‌ها و سازه‌های بتنی مورد استفاده قرار گیرد.

محصولات و خدمات

مشاوره و فروش