• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف شیشه معمولی

  • افزایش جذب انرژی افزایش شکل پذیری و طاقت بتن از مزایای استفاده از الیاف شیشه می باشد. این الیاف با پخش گسترده در بافت بتن، خواص مکانیکی بتن را بهبود می بخشند و باعث افزایش شکل پذیری بتن می گردند.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا

  • الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا به طور عموم،خواص الیاف را دارا می باشند مازاد بر اینکه در محیط های قلیائی بالانیز خواص هود را حفظ نموده و دچار خرابی و اضمحلال نمی گردند. مقاومت بالا، در کشش و مدول الاستیسیته بالا، امکان ساخت و تولید بانسبت های طول به قطر مختلف از مزایای استقاده از الیاف شیشه مقاوم در…
  • اطلاعات بیشتر