• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف پلاستیکی

  • الیاف پلیمری SYNTEFIدر ترکیب با الیاف پلی پروپیلن و الیاف فلزی موجب می گردد تا جذب انرژی در سیستم های بتنی به حداکثر برسد وشکل پذیری بتن نیز افزایش پبدا کند. همچنین این الیاف در ترکیب با الیاف پلی پرپیلن و الیافی فلزی به صورت هیبریدی عمل کرده و پارامتر های کشسانی، جذب و اتلاف انرژی را نیز بهبود می…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف پلی پروپیلن

  • یکی از انواع بتن های خاص، بتن های الیافی به شمار می آید و الیاف پلی پروپیلن نقش بسیار مهمی را در عملکرد بتن های الیافی بر عهده دارد. الیاف پلی پروپیلن در بتن مانع از بروز ترک نمی گردند بلکه در صورت بروز ترک مانع گسترش عرض ترک می گردند و مانند یک پل بین دو طرف ترک عمل…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف شیشه معمولی

  • افزایش جذب انرژی افزایش شکل پذیری و طاقت بتن از مزایای استفاده از الیاف شیشه می باشد. این الیاف با پخش گسترده در بافت بتن، خواص مکانیکی بتن را بهبود می بخشند و باعث افزایش شکل پذیری بتن می گردند.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا

  • الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا به طور عموم،خواص الیاف را دارا می باشند مازاد بر اینکه در محیط های قلیائی بالانیز خواص هود را حفظ نموده و دچار خرابی و اضمحلال نمی گردند. مقاومت بالا، در کشش و مدول الاستیسیته بالا، امکان ساخت و تولید بانسبت های طول به قطر مختلف از مزایای استقاده از الیاف شیشه مقاوم در…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف فلزی سینوسی

  • الیاف فلزی سینوسی در روسازی ها و کف سازی های بتنی کاربرد بسیاری دارد این الیاف با شکل سینوسی خود حداکثر تنش اصطکاکی را در بتن ایجاد نموده و با پخش شدگی مناسب در بافت و حجم بتن، پارامتر های مکانیکی بتن را بهبود می بخشد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف فورتا

  • الیاف فورتااز شبکه های به هم تنیده شده نوع و آلیاژ خاصی از مس و فولاد تهیه شده است که در بتن مانند یک شبکه سیم جوش شده که در تمام جهات و ارتفاع مختلف پراکنده شده است عمل می نمایدو در کفسازی ها و المان های بتنی خاص می تواند مبنای حذف آرماتور های فولادی گردد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • دو سر هوک

  • مکانیسم عملکردالیاف به دو صورت بیرون کشیدگی و یا پاره شدگی از دو طرف بتن می باشد که در الیاف فلزی دو سر هوک،دو سر الیاف مانند قلاب عمل می کند و بیرون کشیدگی الیاف از دورن بتن را دشوار می سازد. دو سر هوک الیاف با درگیری و افزایش تنش های پیوستگی در داخل بتن، بهبود پارامتر های بتن…
  • اطلاعات بیشتر