ژل میکروسیلیس، به عنوان یک افزودنی پیشرفته در ترکیب بتن، ویژگی‌های متعددی به آن اضافه می‌کند. ژل میکروسیلیس باعث افزایش نسبی مقاومت فشاری، خمشی، و کششی بتن می‌شود. این ویژگی می‌تواند منجر به ساخت بتن با خصوصیات مکانیکی بالاتر شود. ژل میکروسیلیس با تقویت ساختار بتن و بهبود مقاومت آن در برابر خوردگی می‌تواند طول عمر بتن را بهبود بخشد و دوام آن را افزایش دهد. همچنین در فرآیند اختلاط، فضاهای خالی و خلل‌های موجود در بتن را پوشش می‌دهد. این امر باعث کاهش نفوذپذیری بتن به آب و مواد دیگر می‌شود.ژل میکروسیلیس مصرف ژل میکروسیلیس به جای دوده‌های سیلیسی، باعث کاهش خطرات زیست محیطی مرتبط با استفاده از مواد پودری سیلیسی می‌شود.

محصولات و خدمات

مشاوره و فروش