• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • پاور ژل

  • استفاده از انواع مختلف ژل میکروسیلیس در ساخت و تولید بتن های با دوام و بتنها ئی که علی الخصوص در معرض هجوم یون کلراید و سایش و فرسایش قرار دارند ، مورد توجه می باشد. استفاده از ژل های میکروسیلیس در کنار کاهش نسبت آب به سیمان می تواند در ساخت و تولید بتن های با دوام بسیار موثر…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ژل میکروسیلیس اب بندی

  • آب بندی سازه های بتنی  با رعایت نکات ساده و کم هزینه قبل از بتن ریزی قابل انجام می باشد . این نکات شامل رعایت حداکثر نسبت آب به سیمان، استفاده از پوزولان ها و سوپر پوزولان ها، همچنین عمل آوری مناسب بتن می باشد. نکته مهم در استفاده از ژل های میکروسیلیس، تشخیص میزان دوده سیلسی مورد استفاده، آمورف…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • سیلیکافیوم ژل

  • سیلیکا فیوم ژل،یک ژل مخصوص آب بندی بتن می باشد که با استفاده از 5 تا 8 درصد وزنی از این ژل ، امکان کاهش جذب آب ، کاهش نفوذ آب در بتن و کاهش میزان شار عبوری در بتن در آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلرایدRCPTفراهم می گردد. استفاده بیش از حد این ماده علاوه بر مسایل اقتصادی،با افزایش…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • میکروژل (لجن میکروسیلیس)

  • در برخی پروژه های عمرانی که به دلایل مختلف افزودنی  به صورت مجزا به بتن اضافه می گردد می توان لجن میکروسیلیس را به صورت آماده تهیه نمود. این لجن تولیدی دارای درصد جامد(میزان دوده سیلیسی آمورف) در محدوده 40 تا 48 درصد وزنی می باشد. میزان مصرف لجن دوده سیلیسی به مشخصات مقاومتی و دوام فنی طرح مورد اجرا…
  • اطلاعات بیشتر