• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ضد یخ پایه اسیدی

  • ضد یخ پایه اسیدی یا زودگیر ها در فصل زمستان و سرما با تسریع در سرعت گیرش بتن و کسب حداقل مقاومت 5 مگا پاسکال که برای محافظت از بتن در برابر سرما ضروری است موجب افزیاش دوام بتن می گردند. بدیهی است بتن که دچا ریخ زدگی در سنین اولیه گردد فاقد ارزش سازه ای بوده وترمیم و مرمت…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ضد یخ پایه نیتراتی

  • Antifreez CN یک ضدیخ بتن پایه نیتراتی می باشد که علاوه بر تسریع زمان گیرش در بتن موجب کاهش دمای انجماد بتن نیز می گردد. استفاده از این ماده در شرایط آب و هوائی سرد و یخبندان به طور جد توصیه می گردد.یخ زدگی بتن موجب عدم کسب مقاومت کافی،کاهش دوام و نفوذ پذیری بالای بتن می گردد.
  • اطلاعات بیشتر