• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • زودگیر شاتکریت پودری غیر قلیایی

  • میزان برگشت یا REBOUNDبتن در بتن شاتکریت بسته به طرح اختلاط بتن، مهارت اپراتور وزاویه قرار گیری نازل پاشش بتن در دست اپراتور دارد. زودگیر های بتن پودری غیر قلیائی با اضافه شدن به بتن و گیرش سریع بتن، احتمال ریزش بتن در اثر عدم گیرش را کاهش می دهند.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • زودگیر شاتکریت پودری قلیایی

  • در پایدار سازی گود ها جهت پایدار سازی گود بعد از اجرای مش و یا تزریق، از شاتکریت یا پاشیدن بتن بر روی جداره گود استفاده می گردد. این پاشش بتن نیاز به مهارت بالائی دارد و در صورت عدم تبحر اپراتور برگشت پذیر یبتن موجب هدر رفت زیاد بتن می گردد استفاده از زودگیر شاتکریت باعث می گردد تا…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • زودگیر بتن مایع

  • در فصول سرد سال و مناطقی که در اکثرسال دارای آب و هوای سرد می باشند، در هنگام بتن ریزی می بایست از زودگیر استفاده نمود تا بتن در زمان تازه و ضعیف بودن دچار یخ زدگی نگردد. در کارخانه قطعات پیش ساخته نیز استفاده از رودگیر ها بسیار رواج یافته است و موجب استفاده حداکثری از قالب های موجود…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • زودگیر شاتکریت مایع

  • زودگیر شاتکریت اکثرا در پروژه های پایدار سازی گود یا ترمیم بتنی جهت کاهش از ریزش یا REBOUNDبتن یا مصالح ترمیمی مورد استفاده قرار می گیردSETHARD-Lیک نوع زودگیر مایع با خاصیت زود سخت شوندگی می باشد.
  • اطلاعات بیشتر