برای برخی اهداف خاص و کسب مشخصات خاصی از بتن، برخی افزودنی های خاص در هنگام اختلاط بتن به آن اضافه می گردد. این افزودنی ها مانند افزودنی های هوازا می باشد که در سیکل های ذوب و یخبندان با ایجاد حباب های عمدی هوا، انبساط آب بتن را مستهلک می کنند. افزودنی دیگری که در رده افزودنی های خاص قرار می گیرد کانبکس می باشد که جهت ایجاد انبساط در بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات و خدمات

مشاوره و فروش