• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • VMA قوام دهنده بتن

  • در بتنهای خودتراکم و در بتن ریزی در زیر آب امکان جداشدگی بتن و ورود آب به داخل مقطع بتن ریزی وجود دارد. وقوع این پدیده را می توان با استفاده از مواد اصلاح کننده لزجت یا VMAها از بین برد. باید توجه داشته که مصرف این مواد در بتن می بایست به حداقل برسد و در مواقع ضروری استفاده…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ابر روان کننده حفظ اسلامپ 0.3 تا 0.4 درصد

  • ابر روان کننده نرمال شرکت دنیای بتن پارسیان با کد تجاری Reheox N835، نوعی افزودنی کاهنده ی بسیار قوی آب بر پایه پلی کربوکسیلات اتر می باشد که استفاده از آن امکان کاهش نسبت آب به سیمان را فراهم می کند و بتنی با روانی و کارائی بالا تولید می نماید. از این ماده در مواردی همچون ساخت بتن های…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ابر روان کننده دیرگیر 0.3 تا 0.4 درصد

  • ابر روان کننده ترکیبی دیرگیر شرکت دنیای بتن پارسیان با کد تجاری Reheox R ، نوعی افزودنی کاهنده ی قوی آب بر پایه کربوکسیلات می باشد که استفاده از آن ها در میزان مصرف 3/0 تا 5/0 سبب تولید بتن با روانی و کارائی بالا می گردد. از این ماده در مواردی همچون بتن ریزی های حجیم که امکان ازدیاد…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ابر روان کننده زودگیر 0.3 تا 0.4 درصد

  • ابر روان کننده ترکیبی زودگیر شرکت دنیای بتن پارسیان با کد تجاری Reheox AC ، نوعی افزودنی کاهنده ی قوی آب زودگیر بر پایه کربوکسیلات می باشد که استفاده از آن ها سبب تولید بتن با روانی و کارائی بالا می گردد. از این ماده در مواردی همچون ساخت بتن های پمپ پذیر، قطعات بتنی پیش ساخته، لاینینگ تونل ها…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ابر روان کننده نرمال 0.3 تا 0.4 درصد

  • ابر روان کننده نرمال شرکت دنیای بتن پارسیان با کد تجاری Reheox N835، نوعی افزودنی کاهنده ی بسیار قوی آب بر پایه پلی کربوکسیلات اتر می باشد که استفاده از آن امکان کاهش نسبت آب به سیمان را فراهم می کند و بتنی با روانی و کارائی بالا تولید می نماید. از این ماده در مواردی همچون ساخت بتن های…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ابر روان کننده نرمال 0.4 تا 0.6 درصد

  • ابر روان کننده نرمال شرکت دنیای بتن پارسیان با کد تجاری Reheox N700، نوعی افزودنی کاهنده ی بسیار قوی آب بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد. در صورت استفاده از این ماده در مقدار مصرف 8/0 تا 5/0 در صد وزنی سیمان می توان به خواص بتن های با کارائی بالا دست پیدا کرد.توانایی نگهداری اسلامپ در زمان بین 10…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ابر روان کننده نرمال 0.6 تا 0.8 درصد

  • ابر روان کننده نرمال شرکت دنیای بتن پارسیان با کد تجاری Reheox N620، نوعی افزودنی کاهنده ی قوی آب ترکیبی بر پایه پلی کربوکسیلات با لیگنوسولفانات کلسیم می باشد که استفاده از آن ها سبب تولید بتن با روانی و کارائی بالا می گردد. به دلیل خاصیت حفظ اسلامپ و روان کنندگی توام لیگنوسولفونات ها، استفاده از این ماده در…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • ابر روان کننده نرمال 0.8 تا 1 درصد

  • ابر روان کننده نرمال شرکت دنیای بتن پارسیان با کد تجاری Reheox N518، نوعی افزودنی کاهنده ی قوی آب ترکیبی بر پایه پلی کربوکسیلات با لیگنوسولفانات کلسیم با میزان مصرف 1 تا 8/0 درصد وزن سیمان می باشد که استفاده از آن ها سبب تولید بتن با روانی و کارائی بالا می گردد. به دلیل خاصیت حفظ اسلامپ و روانکنندگی…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • پاور ژل

  • استفاده از انواع مختلف ژل میکروسیلیس در ساخت و تولید بتن های با دوام و بتنها ئی که علی الخصوص در معرض هجوم یون کلراید و سایش و فرسایش قرار دارند ، مورد توجه می باشد. استفاده از ژل های میکروسیلیس در کنار کاهش نسبت آب به سیمان می تواند در ساخت و تولید بتن های با دوام بسیار موثر…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • دوده میکروسیلیس

  • تشخیص دوده سیلیسی آمورف از پودر های میکروسیلیس دارای اهمیت بسیار می باشد که به دو مورد از این آزمایشها اشاره می گردد . وزن مخصوص فله ای غیر متراکم دوده سیلیسی در حدود 200 تا 350 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد در حالیکه پودر های سیلیس میکرونیزه دارای وزن مخصوص فله ای غیر متراکم در حدود 500 تا650…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • روان کننده دیر گیر 0.5 تا 0.8 درصد

  • Lignite R روانکننده غلیظ با درصد مواد جامد بالا، بر پایه لیگنوسولفونات می باشد که برای استفاده در پای کار و هنگام اجرای بتن، استفاده می گردد. این ماده برای آب به سیان های بالاتراز 45/0 مفید می باشد. پایه این ماده موجب حفظ اسلامپ بتن در زمان کوتاه مدت می گردد که در صورت بروز وقفه های اجتناب ناپذیر…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • روان کننده نرمال 0.5 تا 0.8 درصد

  • Lignite N400 روانکننده غلیظ با درصد مواد جامد بالا، بر پایه لیگنوسولفونات می باشد که برای استفاده در پای کار و هنگام اجرای بتن، استفاده می گردد. این ماده برای آب به سیان های بالاتراز 0.45 مفید می باشد. پایه این ماده موجب حفظ اسلامپ بتن در زمان کوتاه مدت می گردد که در صورت بروز وقفه های اجتناب ناپذیر…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • روان کننده نرمال 0.8 تا 1 درصد

  • Lignite N350 روانکننده بر پایه لیگنوسولفونات می باشد که برای استفاده در پای کار و هنگام اجرای بتن، استفاده می گردد. این ماده برای آب به سیان های بالاتراز 45/0 مفید می باشد. پایه این ماده موجب حفظ اسلامپ بتن در زمان کوتاه مدت می گردد که در صورت بروز وقفه های اجتناب ناپذیر در فرآیند بتن ریزی مانع از…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • زودگیر شاتکریت پودری غیر قلیایی

  • میزان برگشت یا REBOUNDبتن در بتن شاتکریت بسته به طرح اختلاط بتن، مهارت اپراتور وزاویه قرار گیری نازل پاشش بتن در دست اپراتور دارد. زودگیر های بتن پودری غیر قلیائی با اضافه شدن به بتن و گیرش سریع بتن، احتمال ریزش بتن در اثر عدم گیرش را کاهش می دهند.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • زودگیر شاتکریت پودری قلیایی

  • در پایدار سازی گود ها جهت پایدار سازی گود بعد از اجرای مش و یا تزریق، از شاتکریت یا پاشیدن بتن بر روی جداره گود استفاده می گردد. این پاشش بتن نیاز به مهارت بالائی دارد و در صورت عدم تبحر اپراتور برگشت پذیر یبتن موجب هدر رفت زیاد بتن می گردد استفاده از زودگیر شاتکریت باعث می گردد تا…
  • اطلاعات بیشتر