گروت ریزی چیست؟

در برخی نقاط سازه های فلزی و بتنی که امکان بتن ریزی باسنگدانه های بزرگ و بیش از 5 میلیمتر وجود ندارد و مقاومت های بالا، سطح تماس و سطح تنش زیاد، مقاومت بالا و جمع شدگی کم مورد نیاز می باشد از گروت ریزی استفاده می گردد.

برخی از کاربرد های ساده گروت ها در زیر بیس پلیت های ساختمان های فولادی می باشد ولی مصرف گروت در موارد پیشرفته تر را می توان در موارد ذیل ذکر نمود:

 • پر کردن سطح زیرین ماشین آلات سنگین
 • پایه های میل مهار ها
 • پایه خر پاها
 • ریل های راه آهن
 • متعلقات راه آهن
 • پر کردن سطح زیرین باز شو ها
 • اصلاح هندسی سر شمع ها
 • مهار کردن تای بار ها و بولت ها
 • پر کردن زیر پایه های باربر پل ها و مهار های جانبی
 • سطح زیرین تاور کرین ها
 • موارد مربوط به مقاومت سازی و تقویت سازه های انتقالی مانند پی ها(UNDERPINNING)
 • گروت ریزی یا مواد ترمیمی در زیر سطح آب
 • ستون پل ها و جتی های اجرا شده در اسکله ها
 • ترمیم شمع های بتنی در جا ریز
 • مقاومت سازی به روش اجرای ژاکت فلزی
 • ترمیم و گروت ریزی در سد ها
 • آب بندی سر شمع ها
 • توربین های با سرعت زیاد
 • گروت ریزی در مناطقی که احتمال ریزش اتفاقی مواد شیمیائی وجود دارد
 • مهار تثبیت کننده های فلزی
 • درنصب قطعات و المان های پیش ساخته بتنی
 • تثبیت زیر پایه های ژنراتورها، کمپرسور ها و پمپ ها
 • تونلها و سار سازه های زیر زمینی

محدوده وسیعی از مواد کاربرد گروت ها در بالاارائه گردیده است که بر اساس ضخامت مقطع بتن ریزی، همچنین خواص دیگر مورد انتظار مانند جمع شدگی، مقاومت و حرارت زائی نوع گروت متناسب و مناسب با سازه انتخاب گردد.

مشاوره و فروش