کف سازی اپوکسی چیست و با چه ضخامتی اجرا می شود؟

کف سازی اپوکسی چیست و با چه ضخامتی اجرا می شود؟

اپوکسی یک کفپوش پایه رزینی دو جزئی بوده و از دو جزء اصلی رزین و هاردنر (سخت کننده) تشکیل می شود. این کفپوش یکی از بهترین و به صرفه ترین متریال¬ ها برای کفسازی می¬ باشد. در کفپوش اپوکسی رزین و هاردنر به نسبت مشخصی با هم مخلوط شده و روی سطح صاف اجرا می شوند و طی واکنش شیمیایی به یک کفپوش سخت و مقاوم در برابر تخریب تبدیل می شوند. همچنین مقاومت شیمیائی و مکانیکی فوق العاده، چسبندگی خوب به بتن، مقاومت سایشی حتی تحت شرایط بد و پر فشار، مقاومت بالا در برابر اسید ها و مواد قلیایی از ویژگی های این محصــــول می باشد. ضخامت کفپوش اپوکسی برای کاربری ها و سطوح مختلف متفاوت می باشد. کفپوش اپوکسی معمولا بین دو تا سه میلی متر ضخامت دارد، اما بسته به کاربری های مختلفی که سطوح دارند این ضخامت میتواند کم و زیاد شود. کفپوش اپوکسی که ضخامت آن کمتر از دو میلی متر باشد به عنوان پوشش اپوکسی تعریف می شود.

مشاوره و فروش