کسب مقاومت مشخصه بتن و نحوه پذیرش آن

کسب مقاومت مشخصه بتن و نحوه پذیرش آن، از عوامل اصلی اختلاف بین مشاوران و پیمانکاران می باشد. هر چند در مورد نحوه پذیرش بتن ضوابط کامل و مبسوطی وجود دارد، ولی فقدان ضوابطی برای نحوه محاسبه جریمه در مورد بتن های کم مقاومت که از نظر رفتار سازه ای پذیرفته شده می باشند، موجب تشدید اختلاف در میان ذی نفعان پروژه می گردد. در هر چند در این میان دستگاه های مانند وزارت راه و ترابری و سازمان نوسازی مدارس اقدام به تعیین ضوابطی برای سازمان های زیر مجموعه خود نموده اند ، ولی این سیاست ها و ضوابط می بایست توسط سازمان برنامه و بودجه به عنوان تنها مقام مسئول تعیین ضوابط و آئین نامه ها تدوین گردد. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

این مطالب از نوشته های دکتر محسن تدین می باشد.

مشاوره و فروش