کاربرد و ويژگی های سيمان‌های آمیخته

  • گرمای هیدراسیون سیمان پرتلند پوزولانی کمتر از سیمان شاهد می‌باشد و در بتن‌ ریزی های حجیم و در هوای گرم، از افزایش دمای بتن در طول مدت سخت شدن و بروز ترک‌های حرارتی جلوگیری مینماید.
  • پدیده آب‌انداختگی بتن حاوی روباره و پوزولان، کمتر از بتن شاهد بوده و از بروز ترک‌های سطحی و عمقی جلوگیری مینماید.
  • سیمان آمیخته پوزولانی یا روباره‌ای، سیمانی است که مصرف عام داشته و مشابه سیمان پرتلند در ساخت ملات یا بتن بکار میرود.

  • واکنش پوزولانی منجر به کاهش آهک شکفته داخل بتن شده که ضمن کاهش خلل و فرج، از نفوذپذیری این بتن کاسته و از بروز پدیده شوره زدن و سفیدک بتن و کربناته شدن آن جلوگیری مینماید. این کاهش نفوذپذیری بتن در برابر املاح و مواد خورنده بتن و آرماتور میگردد.
  • با توجه به فقدان مواد ریز پرکننده در سنگدانه‌های ریز، به‌ علت شستشوی آن‌ها و عدم استفاده سیستم فیلرگیر در کارخانه ماسه‌سازی، برای افزایش كارآیی بتن، سیمان بیش از اندازه مصرف میشود که منجر به بروز پدیده جمع‌شدگی و انقباض و ترک‌خوردگی میگردد. بنابراین کاربرد سیمان آمیخته پوزولانی و روباره‌ای در این رابطه توصیه می‌شود.
  • بعضی از خواص ویژه سیمان آمیخته پوزولانی و روباره‌ای نظیر کاهش واکنش‌های قلیایی سیلیسی و دوام در برابر املاح مهاجم مواردی هستند که ضرورت دارد مصرف‌کنندگان، مطالعات بیشتری در خصوص آن انجام دهند.
  • قابلیت کاربرد بیشتر با سنگدانه‌های مستعد برای واکنش‌های قلیایی سیلیسی دارد.
  • در جاهایی که نیاز به گیرش اولیه سریع میباشد کاربرد آن دارای محدودیت است.
  • بتن‌ریزی با این بتن در هوای سرد و دمای محیط کمتر از 5 درجه سانتیگراد توصیه نمیشود.
  • در ساخت قطعات پیش ساخته و در مواردیکه قالب برداری سریع ترنیاز است مصرف اینگونه سیمان‌ها توصیه نمیشود.

منبع: روش صحیح ساخت بتن:دکتر محسن تدین

مشاوره و فروش