کاربردهای بتن استامپی (منقش)

کفسازی رمپ ها به دلیل عدم لغزنده بودن و تمیزی
کفسازی محوطه‌های تفریحی با توجه به طرح ها و رنگ‌های مختلف
• کفسازی پیاده رو ها و محل¬های رفت و آمد در پارک¬ها، باغ¬ها، پیاده¬روها و مناطق مسکونی
کفسازی محوطه‌ی ویلاها
• کفسازی اطراف استخرها

مشاوره و فروش