چه زمانی آب بندی فشار مثبت و فشار منفی با هم انجام می شود؟

چه زمانی آب بندی فشار مثبت و فشار منفی با هم انجام می شود؟
گاهی اوقات نیاز است که ما هر دو آب بندی فشار مثبت و منفی را با هم انجام دهیم این وضعیت معمولاً در مواردی پیش می‌آید که فشار از دو سو به سطح ما وارد می‌شود. مخازن و استخرهایی که درون زمین و یا در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، به دلیل فشار آب از داخل و خارج، نیازمند استفاده همزمان از دو روش آب بندی هستند، تا از نفوذ آب به بتن جلوگیری شود.

مشاوره و فروش