واتراستاپ های بنتونیتی هیدروفیلی و الاستومری

عدم امکان ورود آب به داخل سازه های بتنی، در مناطقی با شرایط خورنده و مهاجم و در قطعات بتنی که نیاز به نفوذپذیری کمی دارند به عنوان یک الویت و امتیاز مثبت تلقی می گردد.با ارائه یک طرح اختلاط مناسب و مطابق با شرایط رویاروئی بتن می توان از نظر تئوری و فنی نفوذ پذیری لازم را بدست آورد.

ولی در اکثر نقاط جهان و علی الخصوص در کشور ایران ضعف های موجود در حین اجراو نظارت بر طرح اختلاط بتن مصوب و مناسب، موجب می گردد تا اهداف تعیین شده در طرح اختلاط محقق نگردد.

 

این امر تنها در ایران وجود ندارد و در کشور های توسعه یافته نیز در صورت اجرای مناسب بتن، درزهائی وجود دارد که ناخواسته ضعف هائی را در بتن پدید می آورند.این درزها شامل درزهای اجرائی و درزسرد،  درزانقباض، درزانبساط می باشند. محل اتصال دیوار های برشی به پای فونداسیون ومحدودیت ابعاد قالب های فلزی باعث می گردد تا نیازمند یک مانع برای عدم عبور و انتقال آب در سازه های بتنی باشیم

یکی از راهکارهای جلوگیری از عبور آب ومایعات استفاده از نوارهای درزبند یا نوارهای آب بند (water stop) هامی باشد.

نوار های آب بند یا واتر استاپ ها بر اساس نوع درزاجراشده، نوع و اهمیت سازه، میزان فشار هیدرواستاتیکی وارده بر سطح بتن ودرز، رویاروئی نوارهای آب بند با فشار مثبت و منفی طراحی و در سازه استفاده می گردد.

نوارهای آب بند یا واتر استاپ ها به دودسته اصلی واتر استاپ های بنتونیتی و واتر استاپ های PVCالاستومری تقسیم می گردد.

نوارهای آب بند یا واتر استاپ های بنتونیتی یا هیدروفیلی (آب دوست)نوعی واتر استاپ می باشد که از ترکیب بنتونیت که نوعی کانی رس با خاصیت جذب آب بسیار بالا می باشد با پلیمر های خاص طراحی و ساخته شده است.

این نوع واتر استاپ با قابلیت افزایش حجم تا میزان حدود 4 تا5 برابر حجم اولیه خود، در درزهای اجرائی، درزسردو درز انبساطی، مانع از ورود آب و مایعات به داخل المان بتنی و یا حتی با قرار گیری آن در جلوی آرماتورها، مانع از رسیدن آب و املاح مهاجم به داخل آرماتور ها نیز می گردد.

واتر استاپ ها یا نوارهای آب بند بنتونیتی بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشند.

واتر استاپ های بنتونیتی بر اساس استاندارد های ذیل قابل ارزیابی می باشند:

 • ASTM D792
 • ASTM D297
 • ASTM D471
 • ISO 1817
 • ISO 2285
 • ISO 7619-1

 

در ذیل به برخی از مزایای استفاده از نوارهای آب بند بنتونیتی اشاره می گردد:

 • شکل پذیری بالا و انعطاف مناسب
 • امکان اجرا در مناطق با تراکم آرماتور بالا
 • آب بندی و آب بند کردن درزهای سرد
 • امکان پر نمودن برخی حفره ها موجود در بتن
 • بدون نیاز به جوشکاری و تامین طول همپوشانی (اورلب)
 • ایجاد مانع و محافظ یکپارچه  و بدون هر گونه نقطه انفصال ودرز
 • سازگار با محیط زیست و دوستدار طبیعت
 • امکان اجرا در سطوح مضرس شده و ناهموار
مشاوره و فروش