نوارهای آب بند ترموپلاستیک (PVC)

نوارهای آب بند ترمو پلاستیک یا نوارهای آب بند PVC بسته به محل قرار گیری دربتن و نوع کاربرد در درزهای حرکتی (انبساطی) و اجرائی به دو دسته تخت و حفره دار تقسیم می شوند.

پایه و اساس مواد اولیه تشکیل دهنده نوارهای آب بند با مواد پلی وینیل کلراید می باشد که با استفاده از پلیمری ها وروغن های خاص ارتقا داده شده است.

نوارهای آب بند ترمو پلاستیک PVC بر اساس دو استاندارد اصلی و معتبر زیر ارزیابی می گردند:

 • ISIRI13277
 • CRD-C-572

 

کاربرد اصلی نوارهای آب بند PVCبا بنیان پلی وینیل کلرایددر آب بندی سازه های دریایی، سدها، کانال های انتقال آب، آب شیرین کن ها، سیستم های جمع آوری آب های سطحی، تصفیه خانه های فاضلاب، مخازن نگهداری آب و مایعات دیگرمی باشد.

انعطاف پذیری بالای نوارهای آب بند ترمو پلاستیک یا PVCسبب می گردد تا به راحتی در المانهایی که دارای تغییر مکان نسبی نسبت به یکدیگر می باشند مورد استفاده قرار گیرد.

هدف اصلی استفاده از نوارهای آب بند PVCنیز جلوگیری از عبور و حرکت آب به سمت دیگر المان بتنی می باشد. این نوارهای آب بند دارای برخی خصوصیات می باشند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.

مقاومت کششی در محدوده 11 تا15 مگا پاسکال مطابق با استانداردهای مربوطه

 • انعطاف پذیی بالا
 • نصب آسان دربازه دمائی بالا
 • قابل تهیه درشکل ها و اندازه های مختلف
 • با دوام و داری عمر مفید بالا
 • مقرون به صرفه
 • دارای گیرائی کافی در بتن
 • دارای عملکرد بالا در بتن در محیط های قلیائی

 

موارد کاربرد نوارهای آب بند ترموپلاستیک یا PVC:

 • در سازه های آبی و دریایی جهت آب بندی درزها
 • برای رفع نشت سازه های مدفون و غیر مدفون
 • آب بندی سازه ها در تراز پائین تر از آب زیرزمینی

 

تولید نوارهای آب بند ترموپلاستیک اصولا بر اساس سه رده انجام میگیرد:

 1. بر اساس استانداردهای ملی شماره 13277 ایران
 2. بر اساس استانداردهای کارخانه ای که دارای ضوابط سختگیرانه تری نسبت به استاندارد ملی می باشد
 3. استاندارد بر اساس مشخصات فنی خاص مورد نیاز کارفرما

به عنوان مثال در بند 3 ممکن است کارفرمائی درخواست نوعی از نوارهای آب بند با مقاومت فشاری بالاتر از 15 مگا پاسکال و همچنین میزان ازدیاد طول بیش از 330 درصد را داشته باشدکه می بایست با استفاده از مواد اولیه مشخص به پارمتر های مورد نظر دست یافت.

مشاوره و فروش