بتن پلیمری

نفوذ پذیری کم در برابر آب و محلول های مهاجم، مقاومت شیمیائی مناسب علی الخصوص در محیط های اسیدی که سیمان پرتلند مقاومت مناسبی را از خود نشان نمی دهند و وزن کم بتن های پلیمری به دلیل اینکه خود پلیمر از وزن مخصوص کمتری نسبت به سیمان برخوردار می باشد از دیگر خواص و مشخصات بتن های پلیمری می باشد.

کاربرد های بتن پلیمری را می توان به موارد ذیل تقسیم بندی نمود:

  • وصله برای بتن های معمولی
  • روکش های محافظ و ضد سر خوردگی
  • ساخت پانل های تزئینی
  • برای لوله های فاضلاب(همه بتن های پلیمری عملکرد مناسبی را از خود نشان نداده اند و عملکرد بتن های پلیمری در محیط های فاضلابی می بایست بسته به مورد بررسی گردد. همچنین آنالیز شیمیائی فاضلاب نیز در کشور ها و مناطق مختلف متفاوت می باشد
  • تجهیزات سقف و کانالهای زهکش

بتن های پلیمری به سه دسته ذیل تقسیم بندی می شوند:

  • بتن های پلیمری PC که در آن تمام مقدار سیمان موجود دربتن با پلیمری جایگزین می شود و همانطور که اشاره شده این جایگزینی در حدود 15 تا 20 درصد می باشد.
  • بتن های پلیمری اصلاح شده با پلیمر یا لاتکس که به LMC یا PPCCمعروف می باشند.
  • بتن های تزریقی پلیمری یا PICها که در این روش پلیمر به دورن بافت و خلل و فرج بتن تزریق می گردد.
مشاوره و فروش