نحوه اجرای بتن سخت رنگی

اجرای بتن های سخت رنگی با استفاده از پودرهای رنگی و سیمان مخصوص به عنوان پوشش نهایی و کفپوش برای سطوح بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد و امکان ایجاد ترک‌ها و خوردگی‌ها در سطح بتن را کاهش می‌دهد. در زیر روش‌های اجرای کفپوش بتن سخت رنگی با ماله پروانه‌ای و ماله دستی را به طور مختصر توضیح می‌دهیم:
اجرا با ماله پروانه‌ای:
آماده‌سازی سطح: ابتدا سطح بتنی را کاملاً تمیز و صاف کنید. اطمینان حاصل کنید که سطح خالی از هر گونه ذرات مخرب و گرد و غبار است.
ریختن بتن رنگی: بتن رنگی را با استفاده از پودرهای رنگی و سیمان مخصوص به ضخامت حداقل 8 سانتیمتر به صورت یکپارچه روی سطح بتن ریخته و آن را به صورت یک لایه صاف و یکدست پخش کنید. به مدت کافی صبر کنید تا بتن خود را بگیرد و از حالت مایع خارج شود. در این مرحله، اگر روی بتن حرکت کنید، پاهایتان در آن فرو نمی رود و فقط جای پای شما می ماند.
پاشیدن پودرهای رنگی: پس از اینکه بتن خود را گرفت، پودرهای رنگی را بر روی سطح بتن پاشیده و پخش کنید. این پودرها به سطح بتن چسبیده و آن را رنگی می‌کنند.
لیسه‌ای کردن: بعد از پاشیدن پودرهای رنگی، با استفاده از ماله پروانه‌ای، سطح را لیسه‌ای کنید تا یک تمام یکپارچه و صاف بوده و پودرها به صورت یکپارچه در سطح بتن قرار گیرند.
خشک شدن: بعد از اجرا، بتن رنگی نیاز به زمان برای خشک شدن دارد.
اجرا با ماله دستی:
آماده‌سازی سطح: مراحل آماده‌سازی سطح بتن همانند ماله پروانه‌ای است.
ریختن بتن رنگی: بتن رنگی را به همان نحو که در مرحله اجرا با ماله پروانه‌ای توضیح داده شد، روی سطح بتن ریخته و پخش می‌کنید.
پاشیدن پودرهای رنگی: مرحله بعد، پودرهای رنگی را بر روی سطح بتن پاشیده و پخش می‌کنید.
لیسه‌ای کردن با ماله دستی: در اینجا از ماله دستی برای لیسه‌ای کردن سطح استفاده می‌شود تا سطح صاف و یکدست شود.
خشک شدن: بعد از اجرا، بتن رنگی نیاز به زمان برای خشک شدن دارد.
در نهایت، پس از خشک شدن کامل کفپوش بتن سخت رنگی، می‌توانید از سطحی صاف، زیبا و مقاوم در برابر سایش و خوردگی لذت ببرید.

مشاوره و فروش