مواد حباب‌ساز

چنانچه بتن بصورت اشباع يا نزديك به اشباع باشد در هنگام يخ‌بندان آسيب مي‌بيند. استفاده از مواد حباب‌ساز در بتن تازه موجب مي‌شود حباب‌هائي در خمير سيمان ايجاد شود كه نيروي ناشي از افزايش حجم يخ خنثي گردد، ضمن اینکه عملاً میزان آب در بتن حبابدار اشباع کاهش می‌یابد.

در بتن حبابدار به دلیل وجود فضاهاي خالي و بسته در داخل خمير سيمان، تنش ناشی از افزايش حجم يخ زدن آب در بتن خنثي و آسيبي به بتن وارد نخواهد شد. چنانچه اندازه بزرگ‌ترين دانه سنگي بیشتر باشد با توجه به اينكه حجم خمير سيمان كمتر خواهد شد مقدار هواي لازم كمتر است. بايد به اين نكته توجه داشت مقدار مصرف مواد حباب‌ساز معمولاً كمتر از 1/0 درصد وزن سيمان است.

حباب‌ساز مصرفي بايد در شرايط كارگاهي و با توجه به مقتضيات هر طرح اختلاط مورد آزمايش قرار گيرد. سيمان با نرمي زیاد و يا استفاده از مواد ريز نظير خاكستر بادي باعث می‌شود حباب‌هاي كمتري ايجاد شود. با زيادتر شدن ماسه حباب کمتری ايجاد مي‌شود. همچنين ذراتی بين 300 تا 600 ميكرون بر مقدار حباب ايجاد شده مؤثر هستند. چنانچه همزمان با مواد حباب زا افزودني‌هاي شيميايي ديگری بجز روان‌کننده‌ها اضافه شود مقدار حباب ايجاد شده كمتر خواهد شد و بهتر است اين مواد بعد از مواد حباب‌ساز افزوده شوند.

در بتن تازه حباب‌هاي هوا كارپذيري و چسبندگي بتن را افزایش می‌دهد. 3تا 4 درصد حباب وارد‌شده اضافي (عمدی) حدود 5/3 تا 5 سانتي‌متر اسلامپ را مي‌افزايد. علت اين امرآن است كه حباب‌ها نظير بلبرينگ‌هاي ريز عمل مي‌كند كه اصطكاك داخلي اجزاي تشكيل‌دهنده را مي‌كاهد. بتن‌هاي حاوي مواد حباب‌ساز نظير يك بتن پرماسه است و براي بتن‌هاي كم‌سيمان با دانه‌بندي ضعيف و خشن كه ريزدانه كافي ندارد این افزودنی سودمند است.

در بتن سخت‌شده به ازاي هر يك درصد هوا حدود پنج درصد از مقاومت فشاری كاسته مي‌شود ولي در عين حال  مي‌توان با كم كردن آب مصرفي و كم كردن نسبت آب به سيمان، كاهش مقاومت را جبران كرد. مجدداً يادآوري مي‌شود با افزودن حباب، رواني بتن اضافه مي‌گردد و گفته مي‌شود با افزودن 4 درصد هوای عمدی مي‌توان 12 تا 25 كيلوگرم در مترمكعب از آب مصرفي كاست بدون آنكه اسلامپ بتن كم شود. براي پايايي مناسب در برابر يخ‌زدگي يك مقدار بهينه حباب وجود دارد و اضافه كردن مقدار حباب بيش از مقدار بهينه به شدت از مقاومت مكانيكي و همچنين مقاومت در برابر يخ‌زدگي خواهد كاست.

مواد حباب‌ساز، مقاومت بتن در برابر پوسته‌شدگي ناشي از نمك‌هاي يخ‌زدا را مي‌افزايد و مصرف آن توصیه می‌شود و گاه الزامی تلقی می‌گردد. با استفاده از مواد حباب‌ساز باتوجه به اينكه  مي‌توان نسبت آب به سيمان كمتري را بكار برد یا تراكم بهتري را اعمال كرد، بتن نفوذ ناپذيرتر مي‌شود و مقاومت بهتري در برابر مواد مهاجم خواهد داشت.

منبع:کتاب روش صحیح ساخت بتن در کارگاه

 

مشاوره و فروش