مقدار مصرف بتن سخت خشکه پاش (پودری)

مقدار مصرف مواد خشکه پاش (پودری) حدود 5 کیلوگرم در هر متر مربع می باشد که این میزان بستگی به وزن حجمی مواد و همچنین ضخامت مورد نیاز دارد. همچنین، رنگ مواد نیز نقشی در مقدار مصرف ایفا می‌کند. به طور کلی، رنگ‌های روشن مانند سفید و زرد به مقدار بیشتری نیاز دارند و بنابراین مصرف بیشتری دارند. اجرای بتن سخت خشکه‌پاش برای ضخامت‌های بیشتر از 4 میلیمتر توصیه نمی‌شود و بهتر است از بتن سخت ملاتی استفاده شود.

مشاوره و فروش