مزایا و معایب عملیات آب بندی فشار منفی

مزایا و معایب عملیات آب بندی فشار منفی

مزایا:
جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت: آب بندی فشار منفی در جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به درون سازه مؤثر است که می‌تواند آسیب به سازه را کاهش دهد.
کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری: با اجرای آب بندی فشار منفی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری سازه به شدت کاهش می‌یابد، زیرا خطرات ناشی از نفوذ آب کاهش می‌یابد.
کاهش هدر رفت انرژی: این روش می‌تواند به کاهش هدر رفت انرژی از طریق سازه کمک کند، زیرا جلوگیری از نفوذ هوا و آب، انرژی حاصل از سیستم‌های گرمایش و سرمایش را به خوبی حفظ می‌کند.
جلوگیری از رشد قارچ و موجودات زنده: با ایجاد محیط خشک و مناسب، رشد قارچ و سایر موجودات زنده در سازه کاهش یافته و از آلودگی سازه جلوگیری می‌کند.
معایب:
هزینه نصب و اجرا: آب بندی فشار منفی هزینه نصب و اجرای بالایی دارد.
پیچیدگی اجرا: این روش نسبت به آب بندی فشار مثبت، به دلیل پیچیدگی بیشتر فرآیند اجرا، نیازمند مهارت و تجربه بیشتری است.

مشاوره و فروش