مراحل اجرای کفپوش اپوکسی

مراحل اجرای کفپوش اپوکسی

۱- آماده‌سازی سطح
آماده‌سازی سطح بسیار حائز اهمیت است زیرا بر کیفیت و چسبندگی کفپوش اپوکسی تأثیر مستقیم دارد. روش معمول برای آماده‌سازی سطح استفاده از دستگاه ساب‌زنی است. در صورت وجود روغن و چربی، قبل از ساب‌زنی سطح باید پاکسازی شود
۲- جاروکشی سطح برای زدودن گرد و غبار
سطحی که قرار است کفپوش اپوکسی روی آن اجرا شود، باید عاری از آلودگی و گرد و غبار باشد. وجود گرد و غبار قبل از نصب کفپوش اپوکسی کیفیت و ظاهر کفپوش را تحت تأثیر قرار دهند.
۳- اجرای لایه اول (پرایمر)
لایه اول یا پرایمر، چسبندگی کفپوش اپوکسی را تضمین می‌کند. همچنین پرایمر، خلل و فرج روی سطح را پر کرده و سطح صاف و همواری ایجاد می‌کند.
۴- پر کردن ترک‌ها و حفره‌های احتمالی روی سطح
بعد از اجرای پرایمر و خشک شدن آن روی سطح، تمامی ترک‌ها و حفره‌های موجود روی سطح باید با استفاده از مواد ترمیمی مناسب پر شوند و سطح صاف و یکنواختی داشته باشند.
۵- اجرای لایه اصلی کفپوش اپوکسی
پس از انجام مراحل آماده‌سازی سطح، می‌توان به اجرای لایه اصلی کفپوش اپوکسی پرداخت. این لایه اصلی کفپوش بر روی سطح پرایمر شده اعمال می‌شود و بسته به نیاز و مورد استفاده، می‌تواند در چندین لایه مختلف اجرا شود. در این مرحله، مواد اپوکسی به صورت یکنواخت و هموار روی سطح پخش می‌شوند و با استفاده از ابزارهای مناسب مانند رولرها سطح صاف و یکنواختی ایجاد می‌شود.
۶- اجرای لایه محافظ (تاپ‌کوت)
در صورت نیاز، پس از اجرای لایه اصلی کفپوش اپوکسی، می‌توان یک لایه محافظ یا تاپ‌کوت روی کفپوش اپوکسی اعمال کرد. این لایه محافظ به عنوان یک پوشش نازک عمل می‌کند و سطح کفپوش را در برابر خراشیدگی، شکستگی و اثرات محیطی محافظت می‌کند. تاپ‌کوت می‌تواند به صورت شفاف یا با رنگ و طرح‌های مختلف اجرا شود.
۷- خشک شدن و تمام شدن فرآیند
بعد از اجرای تمامی لایه‌های کفپوش اپوکسی، باید صبر کرد تا کفپوش به طور کامل خشک شود. زمان خشک شدن کفپوش اپوکسی ممکن است به تعداد لایه‌ها، ضخامت کفپوش و شرایط محیطی بستگی داشته باشد. در این مرحله، باید از تماس با آب و مواد شیمیایی جلوگیری شود.

مشاوره و فروش