قیمت کفسازی بتن سخت ملاتی

رنگ بتن سخت ملاتی به عنوان یک عامل تعیین کننده در قیمت گذاری کفسازی می باشد. رنگ‌های خاصی ممکن است گران‌تر از رنگ‌های دیگر باشند. به عنوان مثال، رنگ طوسی ارزان ترین رنگ بتن سخـــت ملاتی می باشد و رنگ سبز و آبی جزء گرانترین رنگ ها می باشند.
با توجه به این که برای هر متر مربع کفسازی نیاز به 24 کیلوگرم بتن سخت ملاتی است، انتخاب رنگ تاثیر بسیار زیادی روی هزینه های کفسازی دارند.

مشاوره و فروش