قیمت کفسازی بتن سخت خشکه پاش (پودری)

رنگ پودر بتن سخت های رنگی به عنوان یک عامل تعیین کننده در قیمت گذاری کفسازی به روش خشکه پاش می باشد. رنگ‌های خاص ممکن است گران‌تر از رنگ‌های دیگر باشند. به عنوان مثال، رنگ طوسی ارزان ترین رنگ بتن سخـــت می باشد و رنگ سبز و آبی جزء گرانترین رنگ ها می باشند.
با توجه به این که برای هر متر مربع کفسازی نیاز به 4 تا 6 کیلوگرم بتن سخت پودری است، انتخاب رنگ تاثیر بسیار زیادی روی هزینه های کفسازی دارند.

مشاوره و فروش