روش های متداول آب بندی استخر

روش های متداول آب بندی استخر

آب‌بندی استخرها یکی از مراحل حیاتی در ساخت و نگهداری آنها است. انتخاب روش آب‌بندی و مصالح مناسب بر اساس نیازها، ساختار، و کاربرد استخر بسیار اهمیت دارد. در زیر به برخی از روش‌های آب‌بندی استخر و مصالح مورد استفاده پرداخته می‌شود.
• آب‌بندی با پوشش‌های الاستومری:
استفاده از پوشش‌های الاستومری یا آب‌بند کننده‌های فشار مثبت یکی از روش‌های موثر در آب‌بندی استخرها است. این پوشش‌ها از سیمان پلیمری و رزین تشکیل شده‌اند. قبل از اجرای این روش، سطوح مورد نظر باید به‌طور کامل پاکسازی شده و هر گونه ترک یا خلل ترمیم شود. برای ترمیم بتن معمولاً از ملات ترمیمی بتن الیافدار استفاده می‌شود.
• آب‌بندی با مواد نفوذگر کریستال شونده:
در صورتی که استخر یا مخازن آبی دچار نشتی شوند و تخریب یا تخلیه آنها ممکن نباشد، می‌توان از مواد نفوذگر کریستال شونده برای آب‌بندی استخر استفاده کرد. این مواد به شیوه‌ی آب‌بندی فشار منفی سطوح مختلف را آب‌بندی می‌کنند. مواد نفوذگر کریستال شونده از سیمان غنی شده با سدیم فعال تشکیل شده و در اثر واکنش با آب وارد ترک‌ها می‌شود. پس از ترکیب با یک پوشش کریستالی، از نشتی آب جلوگیری می‌کند.
به طور کلی، انتخاب روش آب‌بندی و مصالح مناسب باید با دقت و توجه به شرایط خاص استخر انجام شود تا از نشتی آب جلوگیری شود و عمر مفید استخر افزایش یابد.

مشاوره و فروش