روش اجرای کفسازی بتن سخت خشکه پاش

اجرای بتن سخت خشکه پاش یک فرآیند مهم در صنعت ساخت و ساز است که برای ایجاد یک سطح بتنی صاف و مقاوم در برابر فشار و سایش انجام می‌شود. در ابتدا، با توجه به تراز کفسازی، قوطی‌ها با فواصلی حدوداً 4 متر یا کمتر از هم، موازی روی سطح قرار می‌گیرند. سپس بتن ریخته می‌شود و بین قوطی‌ها پخش می‌شود. اگر اسلامپ بتن پایین باشد، ویبره‌زنی اجرا شده و سطح بتن به شکلی صاف می‌شود تا بتن همسطح با سطح قوطی‌ها قرار بگیرد.
پس از اتمام ریختن بتن، مرحله‌ی شمشه‌کشی آغاز می‌شود تا سطح بتن هم تراز قوطی‌ها یاشد. بعد از گذشت مدتی که این زمان بسته به اسلامپ بتن، ترکیب بتن و شرایط محیطی متغیر است، عملیات پاشش مواد بتن سخت پودری روی بتن تازه آغاز می‌شود. مواد بتن سخت را زمانی باید روی بتن تازه ریخت که وقتی روی بتن پا می‌گذاریم، فقط به اندازه‌ی حدود 5 میلیمتر رد پای ما در بتن بماند.
در مرحله‌ی بعد، مواد خشکه پاش روی بتن ریخته شده و سپس با استفاده از دستگاه ماله پروانه، عملیات سینی‌زنی آغاز می‌شود. پس از اجرای سینی‌زنی با ماله پروانه، باید حداقل 24 تا 48 ساعت بگذرد تا سطح بتن سخت تماماً خشک شود. در نهایت، عملیات کاترزنی انجام می‌شود و لازم است تا فواصل عرضی کاترزنی از 3 متر تجاوز نکند.

مشاوره و فروش