روشهای کنترل خوردگی

مهمترین عامل در جهت کاهش روند و نرخ خوردگی در آرماتور های بتن، کاهش نفوذپذیری بتن می باشد که در این میان، میزان و کیفیت کاور و یا پوشش بتنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد

محدود کردن نسبت آب به سیمان در بازه 4/0-35/0 نیز می تواند در کاهش نفوذپذیری بتن نقش بسزائی را ایفا نماید.

علاوه بر موارد فوق میزان یون کلراید داخلی موجود در مصالح تشکیل دهنده بتن نیز می باید محدود گردد که این میزان معمولا به صورت درصد وزنی از سیمان مورد استفاده می باشد. به عنوان مثال میزان یون کلراید مجاز موجود در سنگدانه ها می بایست به 04/0 درصد وزن سنگدانه محدود گردد

رعایت حداقل میزان و کیفیت پوشش بتن نیز در کیفیت و افزایش عمر مفیدسازه داری اهمیت بالائی می باشد

در آئین نامه های مختلف مانند مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه بتن ایران برخی معیار های لازم برای رعایت حداقل مشخصات فنی بتن با توجه به شرایط رویاروئی بتن ارائه گردیده است که محدودیت های ذیل در آنها ارائه گردیده است

-حداکثر مقدار مجاز نسبت آب به سیمان

-حداقل مقاومت مشخصه بتن

-حداقل عیار سیمان و مواد سیمانی

در حقیقیت روشهای فوق موارد پیشگیرانه (prescriptive) می باشند

شرايطدسته بندیشرايط
متوسطAسازه‌هاي روزميني كه در معرض خطر نفوذ يون كلريد بر اثر وزش بادهاي داراي يونهاي نمك نيستند.
شديدBسازه‌هاي روزميني در نواحي نزديك به ساحل و در معرض وزش بادهاي حاوي يونهاي كلريد.
شديدCقسمتهايي از سازه كه در تماس با خاك است و بالاي ناحيه مويينگي خاك واقع شده است ( به علت فشار كم آب يا وجود سيستم زهكشي خطر نفوذ.

شديد آب از سطح به داخل بتن وجود ندارد) و يا قسمت‌هايي كه دائماً در زير آب دريا واقع‌اند

بسیار شدیدDقسمتهايي از سازه كه در تماس با خاك مهاجم است و در زير سطح آب زيرزميني واقع شده است ( آب براحتي مي‌تواند از سطح به داخل نفوذ پيدا كند ).
فوق‌العاده شديدEسازه‌هاي دريايي ( داراي قسمتهايي در ناحيه جزر و مدي و. ناحيه پاشش)
فوق‌العاده شديدFسازه‌هاي نگهدارنده‌هاي آب و تصفيه‌خانه فاضلاب

 

شرايط محیطی یا موقعیت سازهحداکثر نسبت آب به مواد سیمانیحداقل مقاومت مشخصه بتن (مگاپاسکال)حداقل مقدار سیمان (کیلوگرم بر متر مکعب)
متوسط0/530300
شديد0/4530325
بسیار شديد0/435350
فوق‌العاده شديد0/440350

 

همچنین استفاده از مدل های تعیین عمر مفید نیز در برابر حمله یون کلراید و کربناسیون نیز به صورت توصیه ای ارائه گردیده است

همچنین میزان کاور و پوشش بتن نیز بر اساس شرایط مختلف محیطی ارائه گردیده است

حداقل پوشش (میلیمتر)نوع شرايط محيطي
عضو بتنی ملايممتوسطشديدبسيار شديدبسيار شديد
تيرها و ستون‌ها3545506575
دال‌ها، ديوارها و تيرچه‌ها2030355060
پوسته‌ها وصفحات پليسه‌اي2025304555
شالوده‌ها4050607590

 

کلمات کلیدی:دوام بتن، خوردگی کلرایدی، پوشش بتن، دوام، نسبت آب به سیمان، عیار و مواد سیمانی

0/5 (0 Reviews)
Call Now Buttonمشاوره و فروش