روشهای کنترل خوردگی

مهمترین عامل در جهت کاهش روند و نرخ خوردگی در آرماتور های بتن، کاهش نفوذپذیری بتن می باشد که در این میان، میزان و کیفیت کاور و یا پوشش بتنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد

محدود کردن نسبت آب به سیمان در بازه 4/0-35/0 نیز می تواند در کاهش نفوذپذیری بتن نقش بسزائی را ایفا نماید.

علاوه بر موارد فوق میزان یون کلراید داخلی موجود در مصالح تشکیل دهنده بتن نیز می باید محدود گردد که این میزان معمولا به صورت درصد وزنی از سیمان مورد استفاده می باشد. به عنوان مثال میزان یون کلراید مجاز موجود در سنگدانه ها می بایست به 04/0 درصد وزن سنگدانه محدود گردد

رعایت حداقل میزان و کیفیت پوشش بتن نیز در کیفیت و افزایش عمر مفیدسازه داری اهمیت بالائی می باشد

در آئین نامه های مختلف مانند مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه بتن ایران برخی معیار های لازم برای رعایت حداقل مشخصات فنی بتن با توجه به شرایط رویاروئی بتن ارائه گردیده است که محدودیت های ذیل در آنها ارائه گردیده است

-حداکثر مقدار مجاز نسبت آب به سیمان

-حداقل مقاومت مشخصه بتن

-حداقل عیار سیمان و مواد سیمانی

در حقیقیت روشهای فوق موارد پیشگیرانه (prescriptive) می باشند

شرايط دسته بندی شرايط
متوسط A سازه‌هاي روزميني كه در معرض خطر نفوذ يون كلريد بر اثر وزش بادهاي داراي يونهاي نمك نيستند.
شديد B سازه‌هاي روزميني در نواحي نزديك به ساحل و در معرض وزش بادهاي حاوي يونهاي كلريد.
شديد C قسمتهايي از سازه كه در تماس با خاك است و بالاي ناحيه مويينگي خاك واقع شده است ( به علت فشار كم آب يا وجود سيستم زهكشي خطر نفوذ.

شديد آب از سطح به داخل بتن وجود ندارد) و يا قسمت‌هايي كه دائماً در زير آب دريا واقع‌اند

بسیار شدید D قسمتهايي از سازه كه در تماس با خاك مهاجم است و در زير سطح آب زيرزميني واقع شده است ( آب براحتي مي‌تواند از سطح به داخل نفوذ پيدا كند ).
فوق‌العاده شديد E سازه‌هاي دريايي ( داراي قسمتهايي در ناحيه جزر و مدي و. ناحيه پاشش)
فوق‌العاده شديد F سازه‌هاي نگهدارنده‌هاي آب و تصفيه‌خانه فاضلاب

 

شرايط محیطی یا موقعیت سازه حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی حداقل مقاومت مشخصه بتن (مگاپاسکال) حداقل مقدار سیمان (کیلوگرم بر متر مکعب)
متوسط 0/5 30 300
شديد 0/45 30 325
بسیار شديد 0/4 35 350
فوق‌العاده شديد 0/4 40 350

 

همچنین استفاده از مدل های تعیین عمر مفید نیز در برابر حمله یون کلراید و کربناسیون نیز به صورت توصیه ای ارائه گردیده است

همچنین میزان کاور و پوشش بتن نیز بر اساس شرایط مختلف محیطی ارائه گردیده است

حداقل پوشش (میلیمتر) نوع شرايط محيطي
عضو بتنی  ملايم متوسط شديد بسيار شديد بسيار شديد
تيرها و ستون‌ها 35 45 50 65 75
دال‌ها، ديوارها و تيرچه‌ها 20 30 35 50 60
پوسته‌ها وصفحات پليسه‌اي 20 25 30 45 55
شالوده‌ها 40 50 60 75 90

 

کلمات کلیدی:دوام بتن، خوردگی کلرایدی، پوشش بتن، دوام، نسبت آب به سیمان، عیار و مواد سیمانی

مشاوره و فروش