روش‌های انجام آب بندی فشار منفی و فشار مثبت بتن

روش‌های انجام آب بندی فشار منفی و فشار مثبت بتن عبارتند از:
• آب‌بندی با عایق امولسیون
• آب‌بندی با سیستم صفحات ممبرین
• روش امولسیونی
• آب‌بندی با پلی‌یورتان
• آب‌بندی با ورقه‌های پوششی
• آب بندی با نفوذگر کریستال شونده
• آب‌بندی با نانو تکنولوژی

مشاوره و فروش